V zavarovalnici KD Življenje smo pripravili pregled, ki predstavlja značilnosti vsakega obdobja ter naloge in razmisleke, ki jih morate takrat opraviti.

Postavljam se na lastne noge, se osamosvajam

Izobraževanje o značilnostih in zakonitostih osebnih financ vam bo pomagalo hitreje in varneje doseči osebne cilje. Najprej poskrbite za rezervo za vsak primer. Če imate dovolj mesečnih prihodkov, začnite varčevati v Fondpolici POTENCIAL, ki smo jo razvili ravno za namen dolgoročnega varčevanja. Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem se lahko zavarujete za primer smrti zaradi nezgode in trajne invalidnosti zaradi nezgode ter oprostitev plačila premije v primeru 100-odstotne invalidnosti zaradi nezgode. Zavarovalna vsota za primer najhujšega je lahko v tem obdobju manjša, če seveda nihče ni finančno odvisen od vas. In najpomembneje: prej kot boste z manjšimi, praviloma mesečnimi zneski začeli dajati na stran za prihranke, več se jih bo nabralo za dosego vaših ciljev.

Ustvarjam skupno gospodinjstvo in družino

Z naložbenim življenjskim zavarovanjem Fondpolica Družina v kombinaciji z Življenjskim kaskom poskrbite za finančno in socialno varnost vaših najbližjih, če bi se vam zgodilo kaj hujšega. Posojila in dolgove zavarujte tako, da se ob vaši smrti poplačajo iz zavarovanja, zato naj zavarovalna vsota za primer smrti znaša vsaj tri- ali štirikratnik vašega bruto letnega zaslužka in naj bo povečana za morebitne kreditne obveznosti. Ker ste v najaktivnejšem življenjskem obdobju, je k zavarovanju smiselno priključiti dodatna nezgodna zavarovanja, dodatno zavarovanje kritičnih bolezni, dodatno zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru 100-odstotne trajne invalidnosti zaradi nezgode oziroma dodatno zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode. Če že imate otroka, je smiselno v okviru Fondpolice pod ugodnimi pogoji priključiti dodatno nezgodno zavarovanje otrok. Če še niste začeli varčevati za pokojnino, je zdaj pravi čas, da si boste še pravočasno ustvarili zadostno pokojninsko rezervo - s pomočjo Fondpolice Pokojnina. Posameznikom, ki so naklonjeni tveganju in pri katerih je časovni horizont varčevanja daljši, priporočamo večji delež delniških in manjši delež konzervativnih (obvezniških) naložb oziroma naložbo z zajamčenim donosom.

Ustalil sem se, kreditne obveznosti se zmanjšujejo

Spreminjajte sestavo naložb glede na vašo naklonjenost naložbenemu tveganju in preostalo dobo trajanja zavarovanja. Še je čas za sklenitev dodatnih zavarovanj. Tudi premoženje naj bo ustrezno zavarovano. Za tiste, ki ste še čakali, je zdaj zadnji čas za začetek varčevanja za pokojnino. Tudi če ste samski, je zavarovanje smiselno, saj obstaja tveganje invalidnosti in nezmožnosti opravljanja poklica zaradi hujše bolezni. Lahko izbirate med široko paleto dodatnih zavarovanj, ki vključujejo dodatno zavarovanje za primer smrti, zavarovanje kritičnih bolezni, zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru 100-odstotne trajne invalidnosti zaradi nezgode in zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode. Po izteku dobe plačevanja premije se lahko odločite za izplačilo vseživljenjske mesečne rente ali rente z omejeno dobo izplačevanja. Glede na to, da je zdravje naša najpomembnejša dobrina, je pomembno, da mu posvetite dovolj pozornosti, kar lahko zagotovite tudi s sklenitvijo dodatnega življenjskega zavarovanja "Boljše življenje", ki prinaša preventivne storitve analize DNK z zdravniškim posvetom.

Sem v pokoju

Glede na to, da nam prihodnost prinaša daljšo delovno dobo, dvig starostne meje in predvsem nižjo pokojnino, kot jo prejemajo današnji upokojenci, je treba razmišljati o dodatnem varčevanju, namenjenem povišanju pokojnine. Upokojenci in bodoči upokojenci lahko poskrbite za dolgoročno varčevanje in tudi zavarovanje v obliki Fondpolice Pokojnine ali Fondpolice Zlata leta. Privarčevana sredstva vam lahko v celoti izplačamo v obliki rente. Lahko se odločite za izplačilo le enega dela, drugega pa preselite v malo tvegane naložbe oziroma naložbe z zajamčenim donosom. V KD Življenju tako ponujamo Zajamčeni paket, ki zagotavlja donos v višini najmanj 2,75 odstotka na leto, stabilno rast sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih trgih in miren spanec.