Komisija za preprečevanje korupcije je po navedbah PS sprejela več mnenj glede vsebine ter načina priprave predlogov v postopkih na vladi in v DZ. Načelno mnenje komisije je, "da hitenje in onemogočenje javne razprave pri sprejemanju zakonodaje vodita v sprejemanje nedomišljenih zakonskih sprememb, ki predstavljajo ne samo korupcijska tveganja, ampak dejansko nevarnost za nastanek nepopravljivih posledic za državo", navajajo v PS.

Spomnili so, da se je komisija za preprečevanje korupcije opredelila tudi do sprejemanja zakonov na zadnji seji, in sicer do novele zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank.

V PS med predlogi za sklepe kolegija predsednika DZ navajajo, naj kolegij vladi predlaga, "da pri pripravi zakonodaje dosledno spoštuje predpise, v postopek priprave ustrezno vključuje strokovno javnost ter predlaga obravnavo po nujnem postopku le za tiste zakone, ki izpolnjujejo poslovniško določene pogoje za takšno obravnavo".

Kolegij naj še predlaga predsednikom delovnih teles DZ, da omogočijo aktivno sodelovanje Komisije za preprečevanje korupcije na sejah delovnih teles, kadar na sejah obravnavajo vsebino, občutljivo z vidika korupcije, še predlagajo v poslanski skupini PS.