Kot je po petem krogu pogajanj o reformi trga dela, ki jo sestavljata predloga prenove ZDR in zakona o urejanju trga dela, pojasnil izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, je bilo današnje srečanje zelo "pestro".

Pri postopkih odpuščanja je šla razprava po njegovih besedah zlasti v smer njihovega mehčanja. Zorko je pri tem izpostavil, da je treba tu vzeti v obzir vprašanje, ali gre za lajšanje načina ali hitrosti odpuščanja in ali gre za lajšanje postopkov odpuščanja na račun pravnega varstva delavcev. Na slednje sindikati ne bodo pristali, je napovedal.

Po neuradnih informacijah naj bi se socialni partnerji v glavnem vrteli okoli vprašanja posameznih faz postopkov odpuščanja; delodajalci naj bi si denimo želeli zgolj ustnih opozoril pred odpovedjo, sindikati pa pisnih. To naj bi bilo pomembno za delavca, da bi vedel, kaj mu je sploh očitano in da bi lahko z delodajalcem prišel do dogovora, pa tudi zaradi postopkov v zvezi z morebitnim delovnim sporom na sodišču.

Sindikati: Zaposlitve za določen čas naj predstavljajo zgolj pet odstotkov

Kompromisni vladni predlog naj bi šel sicer tudi v smer razširitve razlogov za odpuščanje. Prav zato so za sindikate zelo pomembne kvote pri zaposlitvah za določen čas. Kot je bilo slišati iz njihovih vrst, je treba na to polemiko gledati in jo reševati v luči vladnega cilja zmanjšati segmentacijo na trgu dela.

V zvezi s pogodbo za določen čas so torej socialni partnerji danes obravnavali zlasti pogoje, pod katerimi se jo lahko sklene, in kvoto oz. koliko se jih lahko sklene. V ZDR naj bi bil določen razpon.

Sindikalna stran naj bi se zavzemala, da bi ZDR delodajalcem dovolil, da zaposlitve za določen čas predstavljajo pet odstotkov vseh zaposlitev. Poleg tega naj bi zakon opredelil tudi najvišjo možno mejo tovrstnih pogodb o zaposlitvi, ki pa po mnenju delojemalcev ne bi smela preseči 15 odstotkov vseh pogodb pri delodajalcu. O deležih, višjih nad petimi odstotki, bi se sicer sindikati in delodajalci dogovarjali v kolektivnih pogodbah določenih dejavnosti.

Po prvotnem vladnem predlogu bi lahko zaposlitve za določen čas pri posameznem delodajalcu predstavljale največ deset odstotkov vseh zaposlitev.

Ulaga: Mali delodajalci zapostavljeni, hkrati pa morajo hitro zaposlovati

Delodajalci so bili s potekom pogajanj danes zelo nezadovoljni. "Moram reči, da sem razočaran. Mislim sem, da se bomo v tem času prebili do nekega stanja, ki nam bo omogočilo zaposlovanje," je dejal podpredsednik upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Ivan Jani Ulaga.

Po njegovih besedah se praktično ves čas pogovarjajo le o odpovedih delovnega razmerja oz. zaostrovanju pogojev za odpuščanje. "Predvsem me žalosti, da so pri vseh teh pogojih mali delodajalci preveč zapostavljeni, na drugi strani pa stavimo nanje kot na tiste, ki bodo lahko hitro zaposlovali," je poudaril. "Kaj se bo s to državo dogajalo ob takem načinu, mi ni jasno," je bil kritičen. Ob tem je povedal, da ti njegovi očitki letijo na sindikate.

Glede kvot pri pogodbah o zaposlitvi za nedoločen čas je dejal, da se delodajalska stran še ni čisto uskladila, da pa so "neke kvote verjetno primerne".

Počivavšek: Razprava je argumentirana

Generalni sekretar Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije Jakob Počivavšek je medtem izpostavil, da danes niso zaprli ne vprašanja postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne vprašanja sklepanja pogodb za določen čas. Skladno s tem je izrazil pričakovanje, da bosta obe tematiki tudi predmet naslednjega srečanja, ki bo v torek.

Na vprašanje, kako gleda na napovedi, da bo predlog zakona že čez 14 dni na vladi, je odgovoril, da upa, da ima vladna stran dovolj razuma, da bo zagotovila mirno uskladitev socialnih partnerjev, saj bi sicer lahko prišlo do težav pri sprejemanju dokumenta. V nasprotju z Ulago je ocenil, da je trenutna razprava o posameznih rešitvah argumentirana.