V sektorju industrije in gradbeništva je delalo 25 % vseh zaposlenih v EU (31,7 % v Sloveniji), v kmetijstvu pa 5 % (v Sloveniji 8,6 %). Raziskava vključuje tudi podatke o številu tedenskih delovnih ur: v EU so zaposleni s polnim delovnim časom leta 2011 povprečno delali 40,4 ure na teden (ženske 39,3 ure in moški 41,1 ure na teden).

Število tedenskih delovnih ur za polno zaposlene je bilo največje v Združenem kraljestvu (42,2 ure), Avstriji (41,8) ter na Cipru in Portugalskem (41,1 v obeh), najmanjše pa na Danskem (37,7), Irskem (38,4) in v Italiji (38,8). V Sloveniji so polno zaposleni v letu 2011 povprečno delali 41 delovnih ur na teden.