Plače učiteljev v Bolgariji, na Cipru, v Estoniji, Franciji, na Madžarskem, v Italiji, Latviji, Litvi, Združenem kraljestvu, na Hrvaškem in v Lihtenštajnu so se nekoliko zmanjšale ali pa ostale nespremenjene. Po drugi strani poročilo ugotavlja, da so se na Češkem, Poljskem, Slovaškem in Islandiji plače učiteljev od sredine leta 2010 povišale, v Romuniji pa so že skoraj dosegle raven izpred krize.

V Sloveniji je v šolskem letu 2011/2012 najnižja letna uradna bruto plača za učitelje v osnovnih in srednjih šolah znašala 22.094 evrov, najvišja pa 34.241 evrov. V Evropi je najvišja plača za izkušenega učitelja na splošno dvakrat višja od minimalne plače na novo zaposlenih učiteljev. Vendar se učiteljske organizacije glede na to, da je za najvišjo plačo treba delati povprečno od 15 do 25 let, bojijo, da se mladi ne bodo odločali za ta poklic.

Kljub temu, da vse države kot prednostno nalogo poudarjajo izboljševanje ravni uspešnosti učencev in dijakov, le polovica držav iz poročila, med njimi tudi Slovenija, učiteljem izplačuje dodatke glede na posebno uspešno poučevanje ali rezultate učencev in dijakov.

Danes objavljeno letno poročilo, ki ga je za Evropsko komisijo pripravila mreža Eurydice, vsebuje primerjalni pregled plač v 32 evropskih državah (državah članicah EU, Norveški, Islandiji, Lihtenštajnu, Hrvaški in Turčiji). Zajema polno zaposlene popolnoma usposobljene učitelje in ravnatelje na predšolski, primarni, nižji sekundarni in višji sekundarni ravni izobraževanja.