Odločitev in podrobno obrazložitev je slovenskim medijem v četrtek poslal oddelek za boj proti dopingu pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS). Senat disciplinske komisije NAK je na osnovi zaslišanja športnika, ki ga je opravil 11. septembra, odločil, da je kršil predpise proti dopingu in mu je izrečena izločitev iz športa za obdobje enega leta. V tem času ne bo smel sodelovati na tekmovanjih ali drugih športnih dejavnostih.

"Sama postopek ocenjujem kot nekorekten in pristranski, v škodo moje stranke. Menim, da je bila moji stranki kratena pravica, da se celovito in pravočasno seznani z očitki glede kršitve protidopinških pravil, s tem pa mu je bila tudi odvzeta možnost učinkovite obrambe. Očitki na račun Buča so se tekom postopka spreminjali in prilagajali zagovoru, ki ga je podal sam športnik. V spis so se vlagale listine, ki naj bi bile podlaga za začetek postopka, ki ga je zoper športnika sprožil oddelek za boj proti dopingu, ki pa jih v času, ko je športnik vpogledal v spis, tam ni bilo. V enem izmed treh primerov, ki se očitajo moji stranki, je po našem mnenju oddelek za boj proti dopingu zamudil rok za začetek postopka. Potem ko je bil s tem seznanjen vodja oddelka Jani Dvoršak, je na sami obravnavi svoje očitke spremenil z navedbo kasnejših datumov, torej datumov, ki v prvotnem obvestilu športniku sploh niso bili navedeni. Na sami ustni obravnavi je bila športniku večkrat kratena pravica do zagovora. Športnik je bil pri tem, ko je skušal odgovarjati na vprašanja enega izmed članov senata, s strani slednjega večkrat prekinjen, možnost odgovora pa mu je bila s tem odvzeta. Zoper takšno ravnanje člana senata sem odvetnica športnika večkrat ugovarjala in apelirala na predsednico senata, da športniku omogoči nemoteno podajanje odgovorov na vprašanja," je zapisala Šerceva.

Buč je član nacionalne skupine za testiranje, ki je oblikovana na podlagi nacionalnih meril in kodeksa Svetovne protidopinške agencije (Wada), ki jo sestavljajo najboljši slovenski športniki. Kot član te skupine je športnik dolžan izpolnjevati zahteve programa posredovanja lokacij z namenom izvajanja programa nenapovedanih testiranj. Ker Buč ni izpolnjeval vseh zahtev, so pri NAK zabeležili tri napake v obdobju zadnjih 18-mesecev.

Na podlagi protidopinškega pravilnika NAK in mednarodnih standardov za testiranje je kombinacija treh napak (neuspešno testiranje in neposredovana prijava lokacije) programa posredovanja lokacij v osemnajstmesečnem obdobju kršitev predpisov proti dopingu. Buču je začela enoletna izločitev teči z 21. septembrom, z dnem izdaje odločbe.