Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v torek delodajalcem in delojemalcem posredovalo nov predlog ZDR. Ta naj bi opustil idejo o enotni pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas, s katero sta bili nezadovoljni obe strani, in naj bi zgolj modificiral obstoječe pogodbe za določen in nedoločen čas.

Po neuradnih informacijah je ministrstvo v kompromisnem predlogu delodajalcem prisluhnilo na področju odpovednih rokov, sindikatom pa na področju odpravnin.

Glede na prvotni predlog se tako odpovedne roke menda skrajšuje z največ 90 na največ 60 dni, odpravnine pa z ene petine osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (osnova bi bila enako kot sedaj povprečna mesečna plača v zadnjih treh mesecih) na eno četrtino.

Kompromisna naj bi bila tudi rešitev pri poskusnem delu, ki bi lahko trajalo do šest mesecev. V tem času naj bi bilo treba ob prekinitvi delovnega razmerja še vedno navajati razlog, glede na obstoječo zakonodajo pa bi bil dodan sedemdnevni odpovedni rok.

Po prvotnem predlogu je bilo predvideno, da bi poskusno obdobje trajalo pet mesecev. V tem času bi lahko delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi brez navajanja razloga, odpovedni rok pa bi bil 14 dni.

Nekatere predlagane rešitve naj bi imele le malo možnosti za soglasje. Ključna naj bi bila povezava s predlogom zakona o urejanju trga dela, ki je prav tako del reforme. Ta sicer predvideva nižja nadomestila za brezposelnost in krajši čas njihovega prejemanja, na kar bodo sindikati v luči skrajševanja odpovednih rokov in nižanja odpravnin težko pristali.