Društvo zadnjih 20 let, poleg osnovnih dejavnosti, prireja simpozije, okrogle mize, javne razprave, debatna srečanja, plenume, protestne večere, piše apele, javna pisma, sodeluje v polemikah. Vtis je, da v društvu neprestano brbota, a vprašljiv je učinek tovrstnega angažiranja. Zadnji resnejši poskus, da pokaže svoje zobe, se je zgodil februarja pod okriljem KOKS, ko so pisatelji v družbi podobno mislečih društev nasprotovali ukinitvi samostojnega ministrstva za kulturo. Kot vemo, prizadevanja niso obrodila sadov, koordinacija združenj pa je po nekaj poskusih opozarjanja nase in naslavljanja problemov do danes povsem potihnila.

Svoje k današnji vlogi in podobi društva so gotovo dale tudi spremembe kulturnopolitičnega okvirja, zaradi katerih se je bilo društvo primorano ukvarjati samo s sabo. Naporno je bilo leto 2003, ko je krovni kulturni zakon utemeljil financiranje društev na osnovi programov. Medtem ko se je DSP zaman sklicevalo na svoj posebni družbeni status, je ministrstvo opozarjalo na njegovo razmahnjeno birokracijo, nesposobnost pridobivanja sredstev drugod, neučinkovito gospodarjenje in inertno članstvo. Zalegle so predvsem kritike nekonsistentnega in neprepoznavnega programa, saj je po desetih letih DSP še vedno med največjimi prejemniki proračunskih sredstev na področju knjige. V treh letih in pol je iz Javne agencije za knjigo za svoje programe prejelo nekaj manj kot 1,8 milijona evrov.

Nekaj negativnega ugleda si je društvo gotovo pridelalo s pomočjo svojih (preteklih) zastopnikov, ki niso vedno najbolj elegantno ravnali z nežnejšim spolom. Podobo društvu daje predvsem njegovo "evergreen" jedro, v zadnjem letu pa slike tudi niso izboljšali izstopi vidnejših članov iz društva. Za konec ne preseneča niti, da so zadnjega predsednika Vena Tauferja "dale" volitve, na katerih sta za častni položaj kandidirala le dva pisatelja. O nezanimanju mlajših literatov za članstvo ali aktivno sodelovanje je bilo mogoče brati že pred desetimi leti, prav tako pa ga nakazuje naša anketa med nekaterimi akterji z literarnega področja.