Tak primer je območje Vogla oziroma ustrezni prostorski in drugi dokumenti, ki bi omogočili razvoj turizma, Bohinjce pa je v zadnjem času razjezilo tudi rušenje črnih gradenj. Župan Franc Kramar nam je povedal, da se po njihovi oceni zakon ne izvaja, zato so nekatere dejavnosti onemogočene in s tem tudi preživetje občanov Bohinja: "Nočem vnaprej ocenjevati, ali bodo ljudje zaradi obširnega spektra problemov predlagali izstop iz Triglavskega narodnega parka, zagotovili bomo demokratično razpravo in občani bodo povedali svoje." Po zakonu naj bi bil sedež zavoda TNP v Bohinju, a o tem zdaj ni ne duha ne sluha, bohinjska občina pa že dlje časa opozarja na to, da je država zakon sprejela in potem naredila malo ali nič za reševanje problemov ljudi v TNP.