Predlog odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za prihodnje leto namreč predvideva 187.631.307 evrov prihodkov od prodaje stvarnega premoženja in 3.971.342 evrov prihodkov od oddaje nepremičnega premoženja v najem. Skupaj je tako predvidenih 191.602.649 evrov prihodkov.

Za nakupe stvarnega premoženja država v letu 2013 načrtuje 134.380.439 evrov, za nove najeme nepremičnega premoženja pa 8.360.280 evrov, kar skupaj znaša 142.740.719 evrov.

Predlog odloka za leto 2014 pa predvideva 15.879.945 evrov prihodkov od prodaje stvarnega premoženja in 2.120.118 evrov prihodkov od oddaje nepremičnega premoženja v najem. To skupaj znaša 18.000.063 evrov.

Za nakupe stvarnega premoženja v letu 2014 pa država načrtuje 68.726.190 evrov in za nove najeme nepremičnega premoženja 17.977.079 evrov, kar skupaj pomeni 86.703.269 evrov odhodkov.

Predloga odlokov o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države je vlada danes sprejela skupaj s predlogoma proračunov za prihodnji dve leti.