"Časi so za znanje boljši ali slabši, ampak znanje vseeno raste in se širi"

Po besedah Turka zgodovina človeštva temelji na znanju, ki ga ustvarjajo, ohranjajo in prenašajo ljudje. "Časi so za znanje boljši ali slabši, ampak znanje vseeno raste in se širi, ker so za njim ljudje, ki živijo v ljubezni do modrosti," je povedal.

Po njegovih ocenah je veliko učiteljev prizadevnih, uspešnih in odličnih. Kot je dejal, so danes nagradili nekatere izmed njih. Ob tem je poudaril, da naj to priznanje velja "vsem, ki iz dneva v dan v učilnicah in predavalnicah skrbijo za izobraževanje, pa tudi za vzgojo, ne samo za znanje, ampak tudi za vrednote".

Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jože Trontelj je v slavnostnem nagovoru povedal, da je miselnost in vedenje ljudi treba spremeniti, eden redkih načinov za to pa je vzgoja otrok. Kot je poudaril, namreč kriza ne deluje dobro na otrokovo osebnostno rast. Ta se je skozi zgodovino oblikovala ob zgledih, za kar so po besedah Trontlja potrebni "spoštovanja vredni učitelji, ugledne in zgledne javne osebnosti".

Upanje vzbujajo "idealisti" med učitelji

Izrazil je upanje, da bo odličnemu znanju vrnjen status vrednote, vrednotam pa nepogrešljiv ugled. To upanje, kot pravi, vzbujajo prav "idealisti" med učitelji vseh stopenj. "Rod odličnih žena in mož po pedagoškem poklicu ni izumrl," je še izpostavil.

Nagrado za življenjsko delo na področju predšolske vzgoje je prejela ravnateljica vrtca Šentvid Jožica Pantar. Nagradi za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva sta pripadli učiteljici angleščine in francoščine Magdaleni Bobek ter učiteljici glasbene vzgoje Mariji Zupan.

Nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva je pripadla profesorici slovenščine in angleščine na slovenjgraški gimnaziji Karli Zajc Berzelak. Nagrado za izjemne dosežke na področju dijaških domov je dobila nekdanja ravnateljica dijaškega doma Olga Dečman Dobrnjič iz Zavoda RS za šolstvo, kjer je višja svetovalka za to področje.

Nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva sta dobila redni profesor za slovensko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Miran Hladnik ter pianist, pedagog in skladatelj Igor Dekleva. Nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva pa je pripadla pedagogu in nekdanjemu prodekanu na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem Andreju Brodniku.

Andragoški zavod Maribor je prejel nagrado za življenjsko delo na področju izobraževanja odraslih, nagrado za izjemne dosežke na istem področju pa Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Nagrade RS na področju šolstva se podeljujejo od leta 1966. Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, s sedanjim imenom pa jih poznamo od leta 1994. Nagrade podeljuje odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, ki ga na predlog ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport imenuje vlada, je zapisano na spletni strani ministrstva.