Vlada je Zverovih besedah že naredila nabor projektov, ki jih je mogoče sofinancirati z evropskimi sredstvi. Med temi je izpostavil projekt tretje razvojne osi, železniške proge med Divačo in italijansko mejo ter obvoznico Škofljica.

V tekoči finančni perspektivi je bilo po njegovih pojasnilih na voljo 1,1 milijarde evrov, porabljena pa je bila približno ena četrtina teh sredstev. "Na tem področju nas torej čaka sladek problem - kar najbolje realizirati in porabiti evropska sredstva," je dejal Zver.

Zver je izrazil podporo dosedanjim naporom vlade za oživitev investicijskega ciklusa in za izhod iz krize. Vesel je, da je tudi zadnja misija Mednarodnega denarnega sklada podprla ukrepe slovenske vlade in kot nujne izpostavila zadeve, ki jih je vlada že izvedla ali jih še bo - prestrukturiranje bank, privatizacija, pokojninska reforma in reforma trga dela ter stabilizacija javnih financ.

Zveru podporo izrazil tudi Černač

Predsedniškemu kandidatu Zveru je danes podporo izrazil tudi minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač. "Ne samo zato, ker sva kolega, ker približno enako razmišljava in imava enake poglede, ampak ker je Zver resnično človek z veliko začetnico," je dejal.

"Z Zverom sem imel v mandatu, ko je bil minister za šolstvo in šport, priložnost sodelovati na kar nekaj otvoritvah novih infrastrukturnih projektov na področju šolstva. Dijaki so razigrani, to je živahna populacija. Vedno, ko se je Zver pojavil, so ga sprejeli s toplino, zanosom, ploskanjem in navdušenjem," je poudaril Černač in dodal, da mu je Zver vzor pri ministrovanju.

Zvera po Černačevih besedah odlikujejo odprtost, sposobnost povezovanja in poslušanja, upoštevanje različnih mnenj, iskanje najboljših rešitev za vse in sodelovanje pri tem z vsemi, ki lahko pripomorejo k čim boljšim rešitvam. "To je še posebej pomembno v obdobju, ko smo v težki situaciji in tudi pred velikimi izzivi," je dejal.

Černač je pozdravil tudi Zverovo poznavanje področja ministrstva za infrastrukturo in prostor, sam pa je na kratko strnil usmeritve ministrstva v tem mandatu, ko so na voljo omejena finančna sredstva in je Slovenija v veliki meri odvisna od evropskih sredstev in morebitnih tujih vlagateljev v infrastrukturo.