Prejšnjemu generalnemu sekretarju ustavnega sodišča Kerševanu, ki je funkcijo nastopil 1. februarja 2010, je ta prenehala z 31. julijem letos. Kerševan je ob tem pojasnil, da je svoj odstop podal zaradi vrnitve na pravno fakulteto na mesto profesorja. Njegovemu odločitvi pa so botrovali osebni oz. družinski razlogi.

Ustavno sodišče je zato februarja objavilo poziv za prijavo možnih kandidatk in kandidatov, novega sekretarja pa imenovalo na upravni seji v sredo. Kandidat je za izvolitev potreboval večino glasov vseh sodnikov.

Generalni sekretar sicer neposredno vodi in organizira delo strokovne službe, službe za analize in mednarodno sodelovanje, službe za dokumentacijo in informatiko ter glavne pisarne ustavnega sodišča. V razmerju do zaposlenih v teh službah ima položaj predstojnika državnega organa.

V skladu s poslovnikom ustavnega sodišča je za generalnega sekretarja sodišča lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen pravniški državni izpit in pridobljen magisterij pravnih znanosti, ali univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima pridobljen doktorat pravnih znanosti, in najmanj deset let delovnih izkušenj na delih, za katera se zahteva izobrazba univerzitetnega diplomiranega pravnika.