Raziskava išče odgovore na vprašanja kot so kateri HRM trendi zaznamujejo globalno okolje, kateri HRM trendi so značilni za slovenski prostor, katere HRM izzive načrtujemo v prihodnosti, kateri HRM trendi prevladujejo v okolju slovenskih HRM managerjev, v katere HRM trende slovenska podjetja največ vlagajo in v katere bodo v prihodnje.

Na letni konferenci bodo aktualne HRM trende podkrepili tudi s primeri iz prakse ter tako predstavili njihovo dodano vrednost v praksi. Med drugim bo predstavljen primer Microsofta – kako spodbujajo in uvajajo raznolikost v HRM-praksi (program Diversity), primer S&T Slovenija – o izgradnji blagovne znake delodajalca preko socialnih omrežij, primer Si.mobila – o spodbujanju inovativnega razmišljanja v organizaciji, primer Steklarne Rogaška in Steklarne Hrastnik – o vzpostavitvi partnerske kulture in sodelovanja ter njihovega kompetenčnega centra.

Konferenco letos še posebej obeležuje desetletnica podelitve priznanj za najboljše HRM-projekte leta, s katerimi si pri Planetu GV v sodelovanju z revijo HRM, strokovno revijo za ravnanje z ljudmi pri delu prizadevajo za prenos dobre HRM-prakse, spodbujanje organizacij za pospešeno uvajanje novih projektov na HRM-področju, promocijo dosežkov kadrovskih in HRM-strokovnjakov ter izboljšanje ugleda HRM funkcije.

Najboljši HRM-projekt 2012 je projekt Si.mobila, najboljšega zaposlovalca Zlate niti 2009 in 2010, z naslovom »Koncept inovativnosti v Si.mobilu«.

Namen projekta je spodbujati inovativno okolje, dvigniti oz. ohraniti zadovoljstvo in zavzetost sodelavcev z različnimi projekti, z drugačnim pogledom na stvari identificirati pomembne trende in generirati drugačne ideje ter s tem povečati zadovoljstvo njihovih uporabnikov, zavedati se pomena in razvijati kompetenco "inovativno razmišljanje" med sodelavci, vzpostaviti poslovno okolje, kjer bo inovativen način razmišljanja spodbujal uspešnost poslovanja podjetja, stimulirati inovativni koncept v vsakem produktu, storitvi, procesu, sistemu, organizacijski strukturi in poslovnem modelu.

Priznanja so prejeli tudi podjetje S&T Slovenija za projekt »Ključni sodelavci«, NLB za projekt »Ocenjevalni center kot metoda ocenjevanja kompetenc vodij poslovalnic« in Javni zavod RTV Slovenija za projekt »Upravljanje organizacijske kulture in vpliva vodij«.