Na odru Kosovelove dvorane Cankarjevega doma bodo nastopili Pavle Ravnohrib, Janko Petrovec, Primož Forte, Bogdana Herman, Jani Kovačič in Borut Savski. Proslavo je navdihnila misel "Ker je naša pisateljska država republika" pobudnika pisateljskega društva Davorina Trstenjaka.

Zgodovina društva, ki danes združuje in zastopa 349 pisateljev in pesnic, med katerimi je 99 žensk, je pestra. Uradno je začelo delovati leta 1872 na pobudo Trstenjaka in pod vodstvom Josipa Vošnjaka. Razpadlo je zaradi nazorskih nasprotij, kasneje pa je bilo leta 1885 ustanovljeno Pisateljsko podporno društvo, ki ga je ukinila avstrijska oblast. Leta 1920 so se pisatelji združili pod okriljem Društva slovenskih leposlovcev, ki je bilo pozneje preimenovano v Društvo slovenskih književnikov. Leta 1963 je društvo ustanovilo pododbor v Mariboru in dve leti kasneje soorganiziralo svetovni kongres PEN na Bledu. Od leta 1968 pa vse do danes društvo deluje pod imenom Društvo slovenskih pisateljev.

Kot je za STA povedal aktualni predsednik društva Veno Taufer, je največja zasluga društva za slovenski prostor, da je 140 let vztrajalo na stališčih slovenskega jezika kot temelja drugačnosti, mišljenja in oblikovanja slovenske kulture. Še posebej so ponosni na svojo vlogo pri osamosvajanju Slovenije, ko so med drugim podprli majniško deklaracijo, aktivni pa so bili tudi v začetku letošnjega leta, ko so se pod okriljem KOKS povezali z drugimi stanovskimi organizacijami in se odzvali na ukinitev samostojnega ministrstva za kulturo