Kot so sporočili z MOL, zadeva sega v leto 1984, ko je družbi Chemo nastala škoda zaradi opustitve nadzorstvene pravice nad izdanim lokacijskim in gradbenim dovoljenjem. Družba je v gospodarskem sporu od države in občine zahtevala plačilo odškodnine. Solidarnostno bi morala tretjino zahtevka pokriti občina, vendar je cel znesek odškodnine v višini 2,6 milijona evrov takrat plačala država.

Republika Slovenija je zato vložila regresno tožbo zoper MOL za povrnitev polovice plačanega zneska. Uspela je z delom tožbenega zahtevka v znesku 0,8 milijona evrov, ker je bil ugotovljen 30-odstotni delež krivde občine.

Tožba države proti MOL je bila vložena junija 1994, občini pa vročena šele avgusta 2002, so pojasnili na MOL. Dodali so, da so se zaradi nerazumno dolgega roka od vložitve tožbe do njene vročitve natekle obresti, ki so bistveno presegle znesek glavnice. Glavnica namreč znaša dobrih 783.000 evrov, obresti pa 4,3 milijona evrov.

MOL je zato oktobra 2006 pri okrožnem sodišču v Ljubljani vložila tožbo zoper državo zaradi plačila odškodnine, ki jo je utrpela zaradi nezakonitega ravnanja sodišča, so zapisali na MOL. Od države zahteva plačilo odškodnine, torej 0,8 milijona evrov glavnice in še 200.000 evrov zamudnih obresti od vročitve tožbe dalje ter še plačilo 5,4 milijona evrov zamudnih obresti od leta 1994 do 2002. Pravda po tej tožbi še ni zaključena.

Na občini so pojasnili še, da so med Republiko Slovenijo in MOL dve leti potekali poskusi poravnave vseh medsebojnih sodnih zadev, vendar do dokončnega dogovora ni prišlo.