The Guardian v članku omenja občudovanja vredne rezultate, ki jih daje slovenski sistem certificiranja dobrih praks družini prijaznih podjetij, predvsem se rezultati kažejo pri zmanjševanju bolniških staležev in pri povečanju učinkovitosti in motivacije zaposlenih, pa tudi predanosti podjetju. Družini prijazna podjetja namreč zaposlenim z majhnimi otroki omogočajo fleksibilen delovni čas, vsem zaposlenim nudijo programe za zmanjševanje stresa na delovnem mestu, prav tako jim nudijo dobre pogoje za združevanje oziroma čim boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega, družinskega življenja.

Več o dobrih praksah najboljših družini prijaznih podjetij lahko preberete v članku The Guardian.