Kronično neplačevanje računov

Občinsko neplačevanje se vleče že skozi celoten projekt EPK. Konec lanskega leta je občina dolgovala zavodu 1,87 milijona evrov in je zavod zdrsnil v nelikvidnost. Zaradi neresnosti občine je takrat protestno odstopil predsednik sveta zavoda Oto Luthar. Zavod je moral najeti premostitveni kredit, nakar je dolgovani denar prišel na njegov račun. Ni minilo veliko časa in občina je znova nehala redno poravnavati svoje obveznosti. Z zevajočo finančno luknjo, ki jo je skopala plačilna nesposobnost občine, se bodo danes ubadali člani sveta zavoda Maribor 2012.

"O tem problemu smo se že trikrat pogovarjali s predstavniki vodstva občine, na enem od sestankov je bil poleg župana prisoten tudi minister Žiga Turk," nam je razložil predsednik zavodovega sveta Rudolf Moge. "Na teh sestankih je bilo rečeno, da bosta država in mariborska občina poskušali najti rešitev. Občina ima namreč še nekatere odprte terjatve do države in če bi slednja hitro poplačala te zahtevke, bi lahko občina zavodu poravnala svoj dolg. Ena možnost pa je tudi ponovno najetje bančnega posojila. Vsekakor bomo več izvedeli v sredo, ko se bo seje sveta udeležil podžupan Tomaž Kancler."

Izguba se kopiči

Na občini so se doslej izgovarjali, da svojih obveznosti ne morejo poravnavati zato, ker so izostali nekateri pričakovani prilivi v občinski proračun. Zato že nekaj časa intenzivno pripravljajo rebalans letošnjega proračuna. Vendar je hitra ozdravitev mestnih financ nemogoča, če upoštevamo njihovo "zdravstveno" stanje. Če v izračun vključimo napoved za letošnje leto, je občina v času Kanglerjevega županovanja ustvarila 58 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja, kar je več kot polovica povprečnega letnega proračuna občine. Ker namerava za financiranje svojega tekočega delovanja najeti še en kredit, tokrat v vrednosti 15 milijonov evrov, se bo finančno zdravje občine očitno še poslabševalo.

Koliko denarja bodo zmogli napraskati za poplačilo računov EPK, še ni znano. Kangler je pred časom izjavil, da bo treba nekatere programe EPK "zreducirati". Na to pa programski direktor Mitja Čander ne pristaja. "Ne vidim načina, kako bi do 15. decembra, ko se sklene Evropska prestolnica kulture, krnili program," je prepričan. "Zato pričakujem od vseh deležnikov, da bodo izpolnili vse svoje podpisane zaveze in poplačali svoje obveznosti."

Dolg se je nekoliko zmanjšal

V minulih dveh tednih se je občinski dolg zmanjšal za 1,2 milijona evrov, nam je razkrila Suzana Žilič Fišer, generalna direktorica zavoda Maribor 2012. Bo pa v prihodnjih dneh zapadlo plačilo za približno pol milijona evrov in se bo dolg spet povečal. Kako zavod sploh zmore shajati brez pričakovanega denarja? "Zavod je še likviden, ker še niso zapadle v plačilo vse naše obveznosti do partnerjev in koproducentov," nam je razložila direktorica.

Po njenih besedah se občina ne bo mogla izogniti plačilu svojih obveznosti. "Kot ustanovitelj in sofinancer javnega zavoda Maribor 2012 mora namreč v vsakem primeru poravnati svoje obveznosti iz veljavne pogodbe o financiranju dejavnosti zavoda. Če občina ne bi svojega dolga poravnala niti do 1. julija 2013, ko je predvideno prenehanje zavoda, bi morala s tem dnem prevzeti vse dotedanje obveznosti, ki jih zavod ni mogel poravnati svojim pogodbenim partnerjem zaradi zapadlega občinskega dolga," nam je razložila Žilič-Fišerjeva.