Sodnik v zvezi s sodniško službo ne sme prejeti nobenih daril

Panjan je v zvezi z afero o domnevno spornih stečajnih postopkih pojasnil, da sodnik v zvezi s sodniško službo ne sme prejeti nobenih daril. Zato so se tudi obranili na komisijo, ki bo ugotavljala, ali pomeni prejemanje daril na zasebni zabavi zunaj delovnega časa, prikazano na fotografijah, objavljenih v medijih, kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Če bo protikorupcijska komisija ugotovila kršitve, bo sodišče o tem obvestilo sodni svet, tak razplet pa je po Panjanovih besedah bolj obsojen na uspeh kot disciplinski postopek, ki ga Panjan ne izključuje. Disciplinski postopek je sicer možen, tako je danes razložil Panjan, le zoper osebe iz prispevka, ki ga je komercialna televizija predvajala v ponedeljek. V tem primeru gre za zabavo z začetka lanskega leta, uvedba disciplinskega postopka pa je možna dve leti po domnevni kršitvi.

Ocena sodniške službe

Hkrati personalni svet višjega sodišča zoper tri (zoper dva od teh je Panjan tudi predlagal protikorupcijski nadzor) sodnike že pripravlja oceno sodniške službe. Njegova ocena naj bi bila znana v kratkem, v približno mesecu dni. Dva od teh sodnikov se sicer s stečajnimi postopki ne ukvarjata več, ena sodnica pa ima še nekaj zadev v zaključni fazi, je dodal Panjan.

O omenjeni aferi je Panjan danes spregovoril tudi z ministrom Pličaničem. Spomnil je, da je na Zbornico upraviteljev Slovenije poslal predlog za uvedbo disciplinskih postopkov zoper sedem stečajnih upraviteljev in je to tudi vse, kar je v njegovi pristojnosti, to pa se mu ne zdi ustrezno. Pojasnil je, da ministrstvo izdaja dovoljenja stečajnim upraviteljem, ko gre pa za odločanje o odvzemih, so njihove pristojnosti zelo omejene.

Če bodo ugotovljene nepravilnosti, bodo kršitelji ustrezno sankcionirani

Pličanič tako sedaj le upa, da bodo vsi organi, tudi sodna veja oblasti, ki ima tukaj večja pooblastila, opravili vse potrebne aktivnosti, če bodo ugotovljene nepravilnosti, pa bodo kršitelji ustrezno sankcionirani. Pravosodni minister se je tukaj navezal tudi na reformo sodne zakonodaje, ki predvideva kar nekaj sprememb, med drugim tudi zakonodaje s stečajnega področja.

Poleti so nekatere spremembe že pripravili, vendar so se po zadnjih medijskih razkritjih odločili za dodaten razmislek o spremembah. Je pa Pličanič že sedaj napovedal, da si bo prizadeval za večje pristojnosti pravosodnega ministrstva, ko bo šlo za nadzor nad stečajnimi upravitelji in njihovo sankcioniranje, hkrati pa napoveduje še večjo vlogo upnikov pri prenosu svojih terjatev v lastniške deleže družb v stečaju. Pličanič je še pojasnil, da bodo spremljali uveljavljanje novele in po potrebi pripravili še nov zakon.

Sistem brezplačne pravne pomoči nameravajo prenoviti

V okviru reforme sodstva, ki jo načrtujejo na pravosodnem ministrstvu, bodo v usklajevanje poslali tudi zakon o sodiščih in zakon o sodniški službi, spremembe pa se obetajo še na področju notariata, procesne zakonodaje, na področju alternativnega reševanja sporov - sodišča nameravajo razbremeniti mediacij -, novosti pa se utegnejo dotakniti tudi zemljiške knjige in sodnega registra.

Sistem brezplačne pravne pomoči nameravajo prenoviti, je še napovedal minister, hkrati pa želijo vzpostaviti temelje za dolgoročno vzdržnost sodišč. Minister pa je Panjanu danes razkril dobro novico v zvezi z gradnjo nove sodne stavbe v Ljubljani. Ministrstvo namreč razmišlja o možnostih javno-zasebnega partnerstva, da bi ta projekt le stekel.

Po drugi strani pa ni znana usoda projekta Lukenda, ki na leto stane okoli 16 milijonov evrov. Glede na stanje v državi, treba k temu pristopiti skrajno premišljeno, je dejal minister in dodal, da se projekta morda ne bo podaljšalo. O tem, kaj se bo s projektom zgodilo, se bodo še pogovorili, je dejal danes.