V ZZB NOB pričakujejo, da predstavniki sindikatov, upokojencev in drugih socialnih partnerjev ne bodo dovolili krčenja medgeneracijske solidarnosti, poseganja za nazaj v zakonito določene pravice sedanjih upokojencev in v omejevanje avtonomije pokojninskega zavarovanja.

Kot so zapisali, posebej opozarjajo na "nesprejemljivost tako imenovanega čiščenja pokojninskega zavarovanja". Gre za prenos dela pokojnin na ministrstva s tem, da bi s posebnim zakonom na novo določili pogoje za pridobitev in odmero pravice in zagotavljanje sredstev za pravice, pridobljene na podlagi posebnih pogojev in ugodnejše odmere, so pojasnili. S tem bi bilo po njihovi oceni prizadetih kakšnih 170.000 sedanjih upokojencev.

Zgolj tehnični prenos na ministrstva je popolnoma nesmiseln, ker ne pomeni nobenega prihranka, ampak le dodatne administrativne, bančne in poštne stroške in veliko dodatnega dela s pritožbami in sodnimi postopki, so prepričani v združenju. "Očiten namen je torej revizija pravic," so zapisali in poudarili, da je vsaka pokojnina priznana po zakonskih merilih in je "enovita celotna pridobljena pravica upokojenca, ki je ni dopustno spreminjati za nazaj".

Kot so zapisali, bi bil tak poseg za borce NOB, žrtve vojnega nasilja in vojaške upokojence protiustaven. "Težke bi bile tudi moralne in politične posledice takšnega ukrepa, saj bi večina prizadetih revizijo razumela kot veliko krivico in celo kot ideološki revanšizem," navajajo v združenju.

Prav tako v ZZB NOB dvomijo, da so predvideni informativni osebni računi namenjeni zgolj informiranju o vplačanih prispevkih ter o priznani delovni dobi. Na spletni strani vlade je namreč med cilji nove pokojninske zakonodaje zapisana tudi "vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili", kar pa je po oceni ZZB NOB "negacija solidarnosti in voda na mlin neoliberalističnim težnjam po kapitalizaciji pokojninskega sistema".