Prav nove smernice so osrednja tema letošnjega kongresa, ki je vsakoletna priložnost za izmenjavo mnenj in predstavitev raziskav različnih načinov zdravljenja in zapletov sladkorne bolezni.

Kot so poudarili predstavniki obeh organizacij na današnji novinarski konferenci v Berlinu, predstavljena stališča manj predpisujejo kot prejšnje smernice, zagovarjajo večjo vključenost bolnikov in dajejo napotke za racionalnejši pristop pri izbiri načina zdravljenja.

Zdravljenje, ki v središče postavlja bolnika, zagotavlja ustrezno oskrbo, prilagojeno bolnikovim potrebam, vrednotam in pričakovanjem. EASD in ADA poudarjata, da bi moral biti to osnovni pristop k zdravljenju sladkorne in drugih kroničnih bolezni. Na koncu so bolniki tisti, ki sprejemajo odločitve o življenjskem slogu in delno tudi o zdravilih, ki jih uporabljajo.

Priporočila EASD in ADA ne poudarjajo zgolj zdravljenja, prilagojenega posameznemu bolniku, ampak tudi takšne cilje. Pri določanju ciljne vrednosti mora tako zdravnik upoštevati številne dejavnike, med drugim tudi odnos bolnika do bolezni, trajanje bolezni, pričakovane zaplete, potrebne napore pri zdravljenju in bolnikovo podporno okolje.

Predsednik EASD Andrew Boulton je kot cilj zdravljenja izpostavil varno znižanje vrednosti sladkorja v krvi, ki bo zmanjšalo možnost zapletov. Pri tem pa po njegovih besedah ne smemo pozabiti na breme zdravljenja, saj se predvsem starejši bolniki zdravijo z več zdravili tudi za druge bolezni.

Nove smernice kot temelj zdravljenja priporočajo dieto, telesno vadbo in izobraževanje. Potem pa mora zdravnik oz. diabetolog predpisati zdravljenje z enim ali kombinacijo zdravil glede na potrebe posameznega bolnika. Kot je poudaril David Matthews z univerze v Oxfordu, načina zdravljenja in kombinacije zdravil ni mogoče predpisati, saj jih mora zdravnik prilagoditi potrebam in ciljem posameznega bolnika. Prav vključevanje bolnika v odločanje o načinu zdravljenja pa lahko po mnenju Matthewsa pripomore k učinkovitejšemu zdravljenju.

Organizatorji na 48. kongresu EASD, ki v Berlinu poteka od 1. do 5. oktobra, pričakujejo okoli 18.000 diabetologov, endokrinologov, farmacevtov in drugih strokovnjakov, iz vsega sveta.