Pomen medijev za razvoj informacijske družbe

Kot so po sestanku sporočili iz Medijske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, pod okriljem katere deluje Združenje založnikov časopisov in revij, napoved zvišanja DDV za medijsko dejavnost predstavlja resno grožnjo za razvoj medijev in njihove vloge za razvoj inovacijske družbe.

Predstavniki Medijske zbornice, ki jih je vodil predsednik Jurij Giacomelli, so izpostavili pomen medijev za razvoj informacijske družbe, še posebej pomen regionalnih medijev za zagotavljanje družbene obveščenosti in povezanosti ter ohranjanje kulturne krajine.

Predstavili so primere nekaterih evropskih držav, zlasti skandinavskih in tistih z enotno davčno stopnjo, kjer uspešno spodbujajo razvoj medijev ravno z uvedbo posebnih nižjih davčnih stopenj, uveljavljajo pa tudi druge oblike spodbujanja razvoja medijev.

Poenotena davčna stopnja?

Zavzeli so se tudi za možnost, da država poenoti davčno stopnjo tako za izdajanje tiskanih kot digitalnih vsebin na nižji davčni stopnji, kar bo pomembno olajšalo trženje digitalnih vsebin in povečalo davčne prihodke države.

Minister Turk je po pojasnilih zbornice predstavljene argumente z razumevanjem sprejel na znanje.

Združenje založnikov časopisov in revij je o škodljivih posledicah za medijsko dejavnost zaradi morebitne uvedbe višje davčne stopnje ministra Turka v pismu obvestilo že 26. septembra. Pismo so sicer naslovili tudi ministrstvi za finance in za gospodarstvo, o njegovi vsebini pa obvestilo tudi druge pristojne institucije in parlamentarne stranke.