Večina otrok in mladostnikov je neaktivnih

Zaskrbljujoče je, da kar 86 odstotkov otrok in mladostnikov med tednom prosti čas preživlja pasivno. Z upadanjem telesne dejavnosti mladi vedno več časa preživijo v sedečem položaju, najpogosteje pred računalnikom in televizijo. "Med mladostniki so najpopularnejše različne spletne klepetalnice, ustvarjanje spletnih profilov in računalniške igre, ki se igrajo prek spleta," je dejala strokovna sodelavka za šport pri ŠUS Mojca Koligar. Posledica tega je tudi prekomerna telesna teža. V Sloveniji je predebelih že 28,9 odstotka mladostnikov.

Prav zaradi vse bolj "sedečega" načina življenja je pomembno, da otroci že zelo zgodaj skozi igro spoznajo različne športne aktivnosti. Pri otrokovem dojemanju športa imajo ključno vlogo starši, ki bi morali spodbujati gibanje in športni način življenja. Veliko je odvisno tudi od navad staršev. "Pozitivna vloga staršev v športnem udejstvovanju otrok se nanaša na njihovo podporo in spodbudo, ki morata biti zmerni, saj je njihova najpogostejša napaka bodisi prevelika bodisi premajhna zavzetost za šport," je dejala Koligarjeva. Tudi pretiravati torej ne gre.

Pred zaslonom preživijo štiri do pet ur na dan

Podatki raziskav kažejo, da slovenski otroci in mladostniki pred televizijskim in računalniškim zaslonom preživijo povprečno štiri do pet ur na dan. "Otroci začnejo gledati televizijo z dvema ali tremi leti. Do enajstega leta pred televizijo presedijo od štiri do pet ur na dan, nato začne delež upadati in končno znaša 2,5 oziroma tri ure na dan," je pojasnila Koligarjeva. Ti rezultati so primerljivi s sorodnimi anketami med njihovimi severnoameriškimi in zahodnoevropskimi vrstniki.

Mednarodna raziskava EU Kids Online II je pokazala, da nekaj več kot 74 odstotkov slovenskih otrok uporablja internet skoraj vsak dan. V povprečju na spletu preživijo eno uro na dan. Rezultati slovenske raziskave Mladi na netu so podobni, internet vsaj enkrat na dan uporablja 70 odstotkov mladine. Več kot uro na dan jih na spletu preživi 37 odstotkov. "Številni strokovnjaki se strinjajo, da bi morali starši otrokom ta čas omejiti, pri tem pa postaviti meje in tako poskrbeti, da bosta gledanje televizije in uporaba interneta za otroke koristna, predvsem pa varna. Najlažje je, če je računalnik v prostoru, kjer boste otroka pri uporabi interneta lahko nadzorovali," je opozorila Koligarjeva. Tudi vsestranskost pametnih mobilnih telefonov, ki omogočajo vse od telefoniranja do poslušanja glasbe, igranja igric in brskanja po spletu, lahko hitro pripelje v zasvojenost.

Zadostno gibanje je pri mladostnikih zelo pomembno

Prav zaradi neaktivnosti otrok Koligarjeva poudarja pomen rednega gibanja in športnega udejstvovanja. Z gibanjem namreč ohranjamo telo zdravo, prispeva pa tudi k razvoju telesne koordinacije. "Gibanje in šport dajeta mladim možnost za samoizražanje, pomagata jim graditi samozavest, doživeti občutke uspešnosti, ustvarjati medsebojne odnose in se vključiti v družbo." Aktivni otroci so uspešnejši tudi v šoli. Športne navade ljudje pogosto ohranijo vse življenje. Nasprotno pa lahko premalo gibanja v otroštvu kasneje pomeni tudi težave z zdravjem. Prav zato bi morali biti otroci aktivni vsaj eno uro na dan. Takih je le 40 odstotkov slovenskih mladostnikov, med njimi so bolj aktivni fantje.

Otroci se vedno manj igrajo na prostem. (Foto: Tomaž Zajelšnik, fotografija je simbolična)

V ŠUS se zavedajo, da mladim telesni napor postaja vse bolj tuj. Gibanje in športna dejavnost med mladimi upadata po vsem svetu, ne le pri nas. "Vedno manj otrok gre v šolo peš ali s kolesom. Preveč časa porabijo za gledanje televizije, igranje računalniških igric, druženje prek spletnih skupnosti in za delo z računalnikom," pravi Koligarjeva.

V ŠUS želijo z akcijo Veter v laseh mlade spodbuditi k zdravemu načinu življenja. Zasnovali so program, ki temelji na ekipnem preizkusu. "Čaka jih preizkušnja na različnih poligonih, v atraktivnih športih, ki so priljubljeni v posameznem kraju, igrah z improviziranimi pripomočki in drugih obšportnih dejavnostih. Na dogodivščino se bodo napotili z namenom, da obiščejo čim več postaj, se spoznajo z različnimi športnimi prvinami in posledično zberejo čim več točk." Koligarjeva je poudarila še, da v ospredju ni tekmovanje, ampak druženje, zabava in sprostitev.