Tokratni razvojni dnevi so priložnost za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij ter akademskih krogov o najaktualnejših vsebinah s področja slovenskega in mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Osrednji namen je opraviti pregled izvajanja Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in izluščiti predloge za delovanje v prihodnosti. Posebna pozornost bo namenjena vsebinam trajnostnega razvoja in migracijam ter javno-zasebnemu partnerstvu pri izvajanju razvojnega sodelovanja. Drugi dan posveta bo potekala delavnica o razpisih za razvojne projekte EU ter Sejem sodelovanja v organizaciji Mirovnega inštituta.

Program Slovenskih razvojnih dnevov.