»Storitveni sektor v Sloveniji predstavlja več kot 65 odstotkov bruto družbenega proizvoda, v Ljubljanski urbani regiji pa je ta delež še za deset odstotnih točk višji. Storitve so izjemno pomemben del našega gospodarstva. Kakovostne storitve potrebujemo tudi na področju zdravstva, javne uprave in drugih javnih institucij, kjer dobra uporabniška izkušnja povečuje zadovoljstvo uporabnika in učinkovitost institucij,« je povedala direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar. V RRA LUR so zato prepričani, da je v regiji še velik neizkoriščen potencial vključevanja ustvarjalcev kreativnih industrij v procese oblikovanja vrhunskih storitev.

Mag. Barbara Predan iz društva Pekinpah, ki vsebino storitvenega oblikovanja uvaja na Univerzi v Ljubljani, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, je pojasnila, da je vistvo v razumevanju, da je vse oblikovano. Tako oprijemljivo, kot neoprijemljivo. Oblikovano pa je dobro ali slabo. "Zato, da bo rezultat dober in zadovoljiv za čim večje število deležnikov, je nujno prepoznati pomen načrtnega oblikovanja storitev in k temu pritegniti oblikovalce, ki imajo znanje, kako kompleksne procese prevesti na kar se da uporabne, enostavno razumljive in učinkovite procese," meni Predanova.

Simpozija se je udeležila tudi Tina Zajec iz Urada RS za intelektualno lastnino, ki je opozorila, da je storitveno oblikovanje treba avtorsko zaščititi. V celotnem življenjskem ciklu storitve namreč prav tako poznamo avtorsko pravico, znamko, mehke pravice in tudi patente ali modele, kadar je storitev vezana na konkreten produkt. "Dobro je, da storitveni oblikovalci poznajo svoje pravice, jih znajo pravilno zaščititi in komercialno izkoristiti in s tem sebi in trgu omogočiti transparentnost, pravno varnost in dobičkonostnost," je poudarila Zajčeva.

Simpozij se bo zaključil z okroglo mizo, na kateri sodelujejo predstavniki oblikovalske stroke in storitvenih podjetij. Pogovor bo moderiral Mitja Mavsar, strokovnjak za uporabniško izkušnjo in TEDxLjubljana. Občinstvo se bo seznanilo, kako k razvoju novih storitev pristopa ponudnik mobilnih storitev družba Debitel in kako uporabniško izkušnjo javnega prevoza razvijajo v Ljubljanskem potniškem prometu. O svojih izkušnjah s storitvenim oblikovanjem bosta spregovorila mag. Ana Osredkar iz Gorenjevega Design Studia in Luka Stepan iz Gigodesign. V pogovoru pa bo sodelovala tudi Tina Zajec iz Urada RS za intelektualno lastnino.