Po tretjem krogu pogajanj minuli petek je bilo mogoče slišati, da je koncept enotne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas padel v vodo in da se bo razprava o reformi trga dela oz. zakonu o delovnih razmerjih pravzaprav začela na novo.

Zaradi nezadovoljstva delodajalcev in delojemalcev je minister za delo Andrej Vizjak obema stranema že v torek predlagal, da se iz doslej predlaganega koncepta o enotni pogodbi o zaposlitvi izloči prvo in tretje obdobje.

Vizjak sindikate poziva k "umiritvi strasti"

To pomeni, da bi ostalo samo drugo obdobje, po trenutnem predlogu reforme poimenovano prilagoditveno, ki med drugim ohranja razloge za redno ali izredno odpuščanje, kot jih poznamo sedaj, torej poslovni in krivdni razlog ter razlog nesposobnosti in nastale invalidnosti, ter poenostavlja nekatere postopke odpuščanja.

Nov predlog, ki naj bi ga socialni partnerji v pisni obliki na mizo dobili danes, naj bi šel glede na petkova pogajanja tudi v smeri dodatnega zmanjšanja zapletenosti postopka odpuščanja, in sicer na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi in na področju s tem povezanega sodnega spora.

Vizjak: Enotna pogodba o zaposlitvi ni le v interesu mladih in sindikatov, temveč tudi države

Delodajalci ne zaposlujejo zaradi strahu pred posledicami odpuščanja?

Rešitev, ki bi predvidele "zmehčanje pogodbe o zaposlitvi" oz. večjo prožnost odpuščanja, si želijo delodajalci. Ti naj sedaj za nedoločen čas ne bi zaposlovali prav zaradi strahu pred posledicami, ki jih prinaša odpuščanje, torej strahu pred dolgimi postopki, sodniki, dolgimi odpovednimi roki, visokimi odpravninami, je bilo mogoče v petek slišati z njihove strani.

Občutki sindikatov so bili medtem v petek mešani. Olajšanje postopkov odpuščanja bi lahko po njihovem mnenju pomenilo, da se delodajalec ne bo več ukvarjal z zagovori, da ne bo toliko možnost za njihov dogovor z zaposlenim, kot jih je sedaj, in da bo vse skupaj prepuščeno sodiščem. To bi bilo lahko nevarno za obe strani, so nakazali.

Pogajanja o reformi trga dela: Koncept enotne pogodbe o zaposlitvi očitno opuščen