Za Univerzo na Primorskem je odločitev vrhovnega sodišča pomembna za ureditev razmer na fakulteti za humanistične študije, saj je želja vodstva univerze, da se vzpostavi novo, neobremenjeno vodstvo na fakulteti v skladu s pravili univerze, ki bo s transparentnim delovanjem na finančnem in študijskem področju omogočilo normalno poslovanje in nadaljnji razvoj. Odločitev vrhovnega sodišča si na univerzi razlagajo tako, da še vedno velja sklep Drevenška, ki je 30. julija razveljavil začete volitve in volilne postopke začel na novo, tako da vsi procesni in volilni roki tečejo od 5. oktobra dalje.

Nasprotniki se s tem ne strinjajo. Tudi zato ne, ker imajo v rokah še vedno sklep upravnega sodišča, ki je odločilo, da je Drevenšek nezakonito preklical že začete volitve. O tem sklepu pa vrhovno sodišče ni odločalo. V ponoven postopek je vrnilo le odločanje o začasni odredbi, s katero je Drevenšku upravno sodišče naložilo, da mora nadaljevati postopek volitev. Za začasno odredbo se je sodišče odločilo potem, ko Drevenšek ni želel sprejeti prvega sklepa in je potem z novo obrazložitvijo še enkrat preklical volitve.