Podjetje Strabag, ki se je na razpis prijavilo kot najugodnejši ponudnik, ga je zgradilo skoraj tri mesece pred rokom in zdi se, da so hiteli tudi za to, da so omenjeno odprtje Velenjčani lahko umestili med najpomembnejše protokolarne dogodke ob letošnjem občinskem prazniku. Sprva so namreč predvidevali, da bodo objekt predali namenu v začetku prihodnjega leta.

Gaudeamus je umeščen med že obstoječe šolske stavbe na Trgu mladosti, ponuja pa skoraj 4000 kvadratnih metrov dodatnih uporabnih površin, ki bodo namenjene tako visokošolskim izobraževalnim programom kot tudi prehranjevanju dijakov, študentov in drugih udeležencev izobraževanj. V njem je prostor pod eno streho dobila tudi visoka šola za varstvo okolja, ki je do zdaj gostovala na več lokacijah po Velenju. Vanjo je letos vpisanih 320 rednih in izrednih študentov, ravno včeraj pa so podelili tudi diplome prvim 19 diplomantom. V Gaudeamusu, ki bo odprt 24 ur na dan, je tudi knjižnica šolskega centra Velenje in multimedijski regionalni center Kunigunda, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Velenje, ter restavracija za dijake in študente. Objekt je vreden 4,6 milijona evrov, od tega je velenjska občina iz proračuna prispevala dobrega 2,5 milijona, preostalo je za jedilnico primaknilo ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je obenem dalo na razpolago zemljišče in opravilo ustrezne postopke za izvedbo investicije.

Nekdanji župan, zdaj poslanec Srečko Meh, ki je podpisal pogodbo, je bil takrat prepričan, da bo projekt uspešno dokončan, in ni se motil. Z gradnjo Gaudeamusa so v Velenju tudi zaokrožili prostor med reko Pako, Jenkovo in Tomšičevo ulico ter Trgom mladosti, ki je zdaj v celoti namenjen tako zabavi in druženju kot tudi izobraževanju. "Gaudeamus pomeni, da bodo lahko nekateri Velenjčani ostali doma vse od takrat, ko bodo prestopili prag vrtca, pa vse do takrat, ko bodo opravili doktorat," pravi direktor šolskega centra Ivan Kotnik. Sicer pa, kot poudarja velenjski podžupan Franc Žerdin, so tudi v občinski strategiji zapisali, da bodo poskušali mlade zadržati v domačem kraju.