Vrhovno sodišče je ugotovilo, da za odločanje o izdaji začasne odredbe niso bile izpolnjene procesne predpostavke in da je utemeljevanje upravnega sodišča, da gre za tožbo zoper upravni akt, napačno in v nasprotju z zakonskimi določbami.

Vrhovno sodišče tako zadevo vrača v nov postopek. Pri tem je omenjenemu upravnemu sodišču spisalo napotek, naj ugotovi, da za to zadevo ni pristojno in jo preda delovnemu sodišču. Pogojev za ugotavljanje kršitev ustavnih pravic v upravnem sporu namreč ni, saj dekan ni organ, temveč vodstveni delavec. Ker torej upravno sodišče tukaj ni pristojno, je bila njegova odločitev o izdaji začasne odredbe nezakonita in preuranjena, še piše v sporočilu za javnost.

Odločitev vrhovnega sodišča po pojasnilu z univerze pomeni, da je še vedno v veljavi sklep v. d. dekana FHŠ Gorazda Drevenška iz konca julija. Drevenšek je takrat razveljavil začete volitve in volilne postopke začel na novo, tako da vsi procesni in volilni roki tečejo od dne 5. oktobra. Vodstvo univerze na Primorskem si želi ureditev razmer na FHŠ in imenovanje novega vodstva, ki bo fakulteto vodilo v nadaljnji razvoj, še piše v sporočilu za javnost.

Prvotni postopek volitev dekana, ki ga je sprožila spomladi razrešena dekanja FHŠ Vesna Mikolič, je bil po prepričanju vodstva fakultete in Univerze na Primorskem (UP) nezakonit, saj je začel teči marca oziroma več kot sedem mesecev pred iztekom mandata Mikoličeve, v skladu s statutom univerze in pravili o organizaciji in delovanju fakultete pa bi se moral začeti šest mesecev pred iztekom mandata dekanu.

V.d. dekana FHŠ Gorazd Drevenšek je postopek volitev maja preklical. Senatorji fakultete so nato na Upravno sodišče v Ljubljani vložili tožbo. Sodišče je v julija izdani sodbi odločilo, da se morajo volilna opravila nadaljevati. V. d. dekana bi po mnenju sodišča lahko postopek razveljavil le, če bi bil ta nezakonit.

Drevenšek je nato konec julija odpravil sklep o začetku dekanskih volitev in začetek postopka imenovanja dekana postavil na 5. oktober, s čimer je po mnenju univerze uresničil zavezo po neposredni uresničitvi zahteve upravnega sodišča.