Člani sveta ustanoviteljev so po seznanitvi z informacijo o poteku in zaključku javnega naročila ter okvirnim terminskim načrtom gradnje objektov za predelavo odpadkov v okviru projekta Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana soglašali z besedilom pogodb, s katerimi bodo k projektu pristopile tudi občine Cerknica, Loška dolina in Šmartno pri Litiji. Trenutno je v projekt ravnanja z odpadki vključenih 28 občin.

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana pa so se nato na skupščini seznanili z rezultati polletnega poslovanja holdinga in družb v skupini, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

V navedenem obdobju izgubo beležita dve javni podjetji, in sicer LPP in Snaga. Prvo podjetje je vknjižilo 2,1 milijona evrov, drugo pa 1,6 milijona evrov izgube. Pozitivni rezultat sta medtem zabeležili javni podjetji Vodovod Kanalizacija in Energetika Ljubljana. Dobiček prvega podjetja je dosegel en milijon evrov, dobiček drugega pa 3,6 milijona evrov.

Hčerinska družba Energetike Ljubljane, družba TE-TOL, je medtem v prvih šestih mesecih ustvarila pozitivni rezultat v višini 0,9 milijona evrov.

Javni holding Ljubljana kot skupina tako beleži negativni rezultat v višini 1,9 milijona evrov, "kar je posledica negativnega poslovanja dveh povezanih javnih podjetij". Sam holding je zabeležil pozitivni rezultat v višini 354.000 evrov.

Skupščina je za dve leti imenovala tudi delavskega direktorja javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP) in se seznanila z informacijo o prenosu podpornih poslovnih procesov in zaposlenih iz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Žale na Javni holding Ljubljana.