Ena največjih težav, ki pestijo URSIKS, je zagotovo pomanjkanje pravosodnih policistov. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije in tudi sam pravosodni policist Frančišek Verk meni, da bi samo za izpolnitev najbolj nujnih kadrovskih potreb morali zaposliti 40 ali 50 pravosodnih policistov.

Verk je sicer dobil informacijo, da naj bi v okviru URSIKS odpustili med 10 in 15 odstotki zaposlenih - med njimi naj ne bi bilo pravosodnih policistov -, vendar je po njegovih besedah zaporniški sistem kadrovsko podhranjen v vseh segmentih in na leto pridela med 65.00 in 75.000 nadur. Samo pravosodni policisti z Doba so po besedah njihovega sindikalnega predstavnika Mitje Jerasa od januarja do avgusta letos opravili 17.400 nadur, kar ustreza rednemu delu dodatnih 11 pravosodnih policistov.

Pravosodni policisti lahko delajo tudi več kot deset dni nepretrgoma, je dodal Verk in se vprašal, "kdo je bolj zaprt, pravosodni policisti ali obsojenci". Obsojeni, ki so na odprtem oddelku, gredo lahko štirikrat na mesec za 48 ur domov, zaposleni v zavodih za prestajanje kazni zapora pa so redko prosti 48 ur, je dejal Verk.

Kadrovska situacija se je na Dobu še poslabšala po lanskem odprtju dveh novih oddelkov, kar obsojencem sicer omogoča boljše življenje, kadrovske okrepitve pa so bile po Jerasovi oceni preskromne. Zaposleni so zato preobremenjeni in dela preprosto ne dohajajo. Za dodatne zaposlitve so sicer zaprosili, a niso bile odobrene, je dodal.

Kamil Fras iz mariborskega zavoda pa je spomnil na nedavno ustanovitev enote za forenzično psihiatrijo v sklopu UKC Maribor. Omenjeni zavod je že zagotovil potrebno medicinsko osebje, uprava URSIKS pa ni pripravila nobenega ukrepa, tako varnostnega načrta kot sistemizacije delovnih mest ne, je dodal Fras.

Sedaj je za 30 bolnikov dodeljenih le pet pravosodnih policistov, potrebovali pa bi jih 22. Ob tem je Fras spomnil, da pravosodni policisti nimajo pooblastil za delo na forenzičnem oddelku, ampak za delo v zaporu. Fras je zato pristojnega ministra in generalnega direktorja URSIKS pozval, naj se to vprašanje uredi.

Verk je tukaj omenil tudi negospodarno ravnanje na primeru pripornika, ki je bil najprej nameščen v Kopru, nato so ga preselili v mariborski forenzični oddelek. Priporniku sodijo v Ljubljani, vendar morajo ponj v Maribor koprski pravosodni policisti, ga odpeljati v Ljubljano, nato nazaj v Maribor ter se kasneje vrniti v Koper. Da pripornika odpeljejo na sodišče, morajo tako pravosodni policisti po Frasovih prevoziti 730 kilometrov.

Predsednik sindikata celjskih pravosodnih policistov Igor Skok pa je po drugi strani omenil veliko pomanjkanje sredstev, ki jim onemogoča, da bi imeli strelske vaje in tečaje samoobrambe, na popravilo pa ne morejo poslati osnovnih naprav, denimo tetrapostaj za medsebojno komuniciranje.