Podatki kažejo, da se že tako visok delež zaposlitev za določen čas iz leta v leto zgolj povečuje, so predstavniki urada zapisali v sporočilu za javnost. Delež zaposlitev za določen čas je bil tako leta 2008 78-odstoten, leta 2009 79,4-odstoten, leta 2010 80,6-odstoten, leta 2011 82,4-odstoten, v prvi polovici letos pa že 83-odstoten.

"Navedeni podatki zgovorno pričajo o nujnosti sprememb na področju delovnopravne zakonodaje," so prepričani na vladni strani.

Kot so poudarili, je predlagana reforma trga dela v prvi vrsti nujna prav zaradi nefleksibilnosti veljavne delovne zakonodaje, "ki vodi v očiten dualizem na trgu dela".

"Obstoječi sistem, ki poudarja varnost zaposlitev za nedoločen čas, je pospešil predvsem sklepanje pogodb za določen čas in sicer v razmerjih, ki nazorno kažejo na neustreznost ureditve. Medtem pogodbe za nedoločen čas, še zlasti za mlado generacijo, ostajajo skoraj nedosegljive," so izpostavili.

V dialogu s socialnim partnerji je treba zato po njihovih besedah poiskati rešitve, ki bodo omogočile stabilizacijo trga dela, omejile segmentacijo ter omogočile prožno varnost, ki bo delojemalcem in delodajalcem ponujala ustrezno razmerje med varnostjo in prožnostjo zaposlitve.

"Osnovni namen reforme trga dela je ustvariti pogoje, ki bodo spodbudili sklepanje novih pogodb o zaposlitvi ter tako obrnili trende na trgu dela," so sklenili.