Zakon o Slovenskem državnem holdingu je v petek potrdil DZ, pobudniki pa morajo v roku sedmih dni po sprejemu zakona vložiti 2500 podpisov v okviru pobude za zahtevo razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu. Podpredsednik sindikata delavcev v energetiki Branko Sevčnikar je prepričan, da bodo do petka, verjetno pa še prej, uspeli zbrati potrebne podpise.

Sevčnikar poudarja, da pobuda za referendum ni politične narave. Za referendum so se v sindikatu odločili zaradi pomanjkanja vsakršne simulacije poslovanja Slovenskega državnega holdinga. "Ni nobenih številk. Dober gospodar naredi simulacijo vsaj za pet let naprej," je poudaril. Prav tako po Sevčnikarjevih besedah ni bila omogočena ustrezna javna obravnava, sindikat je bil povsem izključen.

Glede na omenjeno je po Sevčnikarjevih besedah bojazen, da bo prišlo do razprodaje državne srebrnine, kot kaže, upravičena. To bodo tako skušali preprečiti z referendumom.

Medtem ko sindikat delavcev energetike napoveduje referendum, se zakonu o državnem holdingu obeta tudi veto državnega sveta. V teh dneh naj bi bila sklicana izredna seja DS, na kateri bodo svetniki odločali o vetu. Točen datum seje DS o tej točki še ni znan.

Zakon o Slovenskem državnem holdingu določa, da bo holding upravljal s celotnim kapitalskim premoženjem države, vodila pa ga bo tričlanska uprava, ki bo izbrana na mednarodnem razpisu.

V holding se bo preoblikovala Slovenska odškodninska družba, pripojili ji bodo Družbo za svetovanje in upravljanje ter premoženje Posebne družbe za podjetniško svetovanje. Ta bo prenehala obstajati, prav tako bo ugasnila Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, ki sedaj upravlja z državnim premoženjem.

V opoziciji so ustanavljanju holdinga nasprotovali. Bojijo se namreč, da bo prišlo do prikrite razprodaje državnega premoženja. Holding je najbolj nepregledna oblika upravljanja z državnimi naložbami, ogrožal bo delovanje državnih podjetij in 100.000 zaposlenih v njih, je bil pred glasovanjem kritičen Janko Veber (SD).

Nasprotno je Marko Pogačnik (SDS) zagotovil, da bo holding zagotovil učinkovito, racionalno in transparentno upravljanje z državnim premoženjem, kar bo omogočalo nadaljnji razvoj slovenskih podjetij. "Nobene kraje ne bo, nobene prodaje pod mizo ne bo, vse bo pregledno in transparentno," je zagotovil.