Znanje je v vseh obdobjih zelo pomembno, toda podjetja, ki bodo v tem trenutku nehala vlagati v razvoj kadrov, bodo zagotovo težje konkurenčna, je prepričana Monika Lapanja, direktorica Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (v nadaljevanju CPOEF) je bil ustanovljen lani. Kaj je spodbudilo njegov nastanek?

Sodelovanje z gospodarstvom je pri doseganju kakovosti vsake poslovne šole izjemnega pomena. In zelo pogost organizacijski model najboljših mednarodnih poslovnih šol je, da je to področje samostojno, ločeno od fakultete. Običajno se tako vsebine kot način dela za izobraževanje posameznikov z delovnimi izkušnjami, še posebno pa vrhnjega menedžmenta, razlikujejo od tistih, ki spadajo na področje rednega ali javnega izobraževanja. Zato so nameni učinkovit prenos v praksi uporabnega znanja, hitra odzivnost in fleksibilnost, kar se kaže v dodani vrednosti za obe vključeni strani: podjetje in fakulteto. Ekonomska fakulteta se je na primer zgledovala po modelih London School of Economics, Copenhagen Business School itd.

Kako poteka omenjeni prenos znanja?

V študijskem letu 2011/2012 je 183 strokovnjakov poslovne prakse gostovalo v dodiplomskih in podiplomskih programih, v programih poslovnega izobraževanja je bilo v preteklih letih do 60 odstotkov predavateljev iz prakse. Študenti se med svojim študijem zares srečajo s konkretnimi primeri iz prakse, ekipno delo pri projektih - poslovnih problemih, ki jih v reševanje posredujejo podjetja - je stalnica. Predstavniki podjetij so vključeni v procese bodisi določanja strateških usmeritev fakultete bodisi tudi sprememb študijskih vsebin. Fakulteta ima šest strateških partnerjev - največjih podjetij/zaposlovalcev diplomantov fakultete. Člani Alumni kluba Ekonomske fakultete, ki v tem trenutku šteje več kot 7000 aktivnih članov, prepletajo vrhnji in srednji menedžment slovenskega gospodarstva in zasedajo tudi zelo vplivna mesta v tujini. Vedno obstaja možnost za povečanje vsega naštetega, pa tudi prostor za intenziven prenos v praksi uporabnega znanja, v obliki izobraževalnih programov ali svetovalnega dela. In to je osnovno poslanstvo CPOEF.

Primer Ekonomske fakultete se izpostavlja kot primer dobre prakse. To dokazujejo tudi certifikati kakovosti. Kateri?

Ekonomska fakulteta v Ljubljani je lastnica dveh najpomembnejših certifikatov kakovosti v visokošolskem izobraževanju, evropskega EQUIS in ameriškega AACSB. To jo uvršča med 44 šol v Evropi in 80 šol na svetu, ki imajo ti akreditaciji. Obe preverjata tudi povezave poslovne šole s poslovno prakso in Ekonomska fakulteta na podlagi kriterijev na tem področju pri obeh dosega najboljše ocene.

So načrti za prihodnost enako obetavni?

Optimistični, z visoko zastavljenimi cilji. Upoštevati dejanske potrebe gospodarstva, se nanje odzvati takoj in v sodelovanje povezati čim več podjetij oziroma posameznikov širše regije. Če govorimo za področje poslovnega izobraževanja, vsekakor ponuditi nove produkte, ob sodelovanju odličnih domačih in v še večjem številu tujih priznanih profesorjev, izbranih iz široke mreže mednarodnih partnerjev Ekonomske fakultete, ter gostujočih predavateljev, med drugim z univerze Harvard. Poudarek bo na poslovnih akademijah, med udeležence programov pa želimo vključiti tudi čim več predstavnikov vrhnjega menedžmenta.

Je poslovno izobraževanje pomembnejše kot kadar koli prej, ko se soočamo s toliko izzivi?

Znanje je vseh obdobjih zelo pomembno, je pa res, da bodo podjetja, ki bodo v tem trenutku nehala vlagati v razvoj kadrov, zagotovo težje konkurirala podjetjem z neprekinjenim pridobivanjem aktualnega znanja. Pomembno je, da imajo podjetja dostop do kakovostnega znanja, ki je uporabno za reševanje njihovih poslovnih problemov in upošteva njihove dejanske potrebe. Prav iz tega razloga se podjetja pogosto odločajo za tako imenovane programe "in-company". Sestavimo jih ob tesnem sodelovanju z vodstvi podjetij, vsebine vključujejo obravnavo konkretnih primerov in problemov, reševanje teh pa običajno prinese dolgoročno uporabne rešitve, kar poleg pridobljenega znanja predstavlja dodatno vrednost takega programa. zdd