No, moja predstava o tem, kaj je levo, se pač ne pokriva s tem, kar v slovenski politiki predstavlja levo stran. Ampak nisem politolog in karkoli bi rekla, bi bilo najbrž preveč. A že sami mednarodni dokumenti, ki so povezani s človekovimi pravicami in ki jih mora upoštevati tudi naša država - od univerzalne deklaracije o človekovih pravicah do evropske konvencije o človekovih pravicah in številnih drugih konvencij - so seveda v temelju napisani tako, da izvirajo iz človekovega dostojanstva in enakosti med ljudmi. Ta enakost, se pravi enakost pred zakonom, enakost v dostopnosti do zdravstva, šolstva, stanovanja, enakost v možnosti zaposlitve ... že po svoji osnovi sodi v levo. Toda noben varuh še ni "šparal" leve oblasti, če jo je bilo treba kritizirati, in tudi jaz je nisem. Navsezadnje je poročilo varuha za leto 2011 kritika Pahorjeve vlade.

7 dni