Inšpektor za delo te dni ugotavlja, da po veljavnih predpisih inšpekcijski nadzor zasebnikov, ki se registrirajo za dejavnost dnevno varstvo otrok, sploh ni urejen. To pa pomeni, da tem sploh ni treba izpolnjevati pogojev, ki zavezujejo tiste izvajalce, ki so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo. Na inšpektoratu za delo so zato že pozvali k dopolnitvi zakonodaje na področju varstva otrok. "Starše predšolskih otrok želimo opozoriti, da morajo tudi v stiski, kako rešiti varstvo otrok v dopoldanskem času, dobro preveriti, kam jih lahko zaupajo in v kakšnih pogojih bo potekalo varstvo," je poudaril Franc Rančigaj, glavni inšpektor za delo.

Pristojni nista niti socialna niti šolska inšpekcija

V zadnjem času se na trgu, zlasti v občinah, ki ne zagotovijo dovolj mest za vse otroke v javnih vrtcih, pojavljajo ponudniki storitev varstva otrok, ki se za opravljanje te dejavnosti ne registrirajo pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo, pač pa zgolj v poslovnem registru, in sicer za dejavnost z nazivom dnevno varstvo otrok, ki je formalno uvrščena med socialnovarstvene storitve. Po podatkih iz poslovnega registra Slovenije je takšnih izvajalcev 122.

Toda na socialni inšpekciji, ki deluje na inšpektoratu za delo, so ugotovili, da pri dnevnem varstvu otrok dejansko ne gre za socialnovarstveno dejavnost. Tudi zakon o socialnem varstvu termina dnevno varstvo otrok sploh ne pozna. Socialna inšpekcija takšnim izvajalcem zato ne more izdati morebitnih naročil ali ukrepov za odpravo pomanjkljivosti ali nepravilnosti niti prepovedati izvajanja dejavnosti. Na inšpektoratu za delo ocenjujejo, da je vsebina dejavnosti dnevno varstvo otrok še najbližje opredelitvi dejavnosti varuha predšolskega otroka, kot ga določa zakon o vrtcih, in s tem sodi pod pristojnost ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Po mnenju inšpektorata za delo bi torej tudi nadzor nad tovrstno dejavnostjo sodil k šolskemu inšpektoratu. Inšpektorat za delo je zato že podal pobudo za odločitev o pristojnosti in dopolnitev zakonodaje na področju varstva otrok. "Varstvo otrok v svojih različnih organizacijskih oblikah mora ohraniti (ali pridobiti) značaj dejavnosti, ki izkazuje javni interes. Tudi zato je nesprejemljivo, da po zdaj veljavnih predpisih ni opredeljenega načina inšpekcijskega nadzora dejavnosti, ki je opredeljena kot dnevno varstvo otrok," je še poudaril Rančigaj.

Tržna inšpekcija: Opozarjamo že dve leti

Kot smo že poročali, je na pomanjkljivo zakonodajo opozoril tudi tržni inšpektorat. Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica, je izpostavila, da si že dve leti prizadevajo za to, da bi nadzor nad vsemi pravnimi osebami in posamezniki, ki se ukvarjajo z varstvom otrok, opravljala šolska inšpekcija. Predlagali so tudi, da se zakonodaja dopolni tako, da se zahteva vpis v razvid in izpolnjevanje pogojev za vse gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost varstva predšolskih otrok, ter da šolsko ministrstvo nato tudi obvesti javnost, kateri varuhi oziroma vrtci so vpisani v register oziroma razvid in kateri niso, pri čemer naj se javnost opozori, da le prvi izpolnjujejo pogoje in se nad njimi izvaja nadzor. Do realizacije tega po besedah Grlićeve do danes še ni prišlo.