Podobno kot postavitev vetrnic na Volovji rebri tudi postavitev vetrnice pri Senožečah ni potekala brez zapletov. Toda tokrat investitorjem niso nagajali naravovarstveniki, pač pa kar ministrstvo za okolje. Medtem ko so investitorji okoljevarstveno soglasje pridobili že oktobra 2005 in gradbeno dovoljenje leta 2009, se je leto kasneje že začeta gradnja vetrnice ustavila, saj so se investitorji odločili za zamenjavo tipa vernice. Kasneje so sicer brez težav dopolnili gradbeno dovoljenja, a je prve zaplete pri postavitvi povzročila prijava na protikorupcijsko komisijo, ker niso imeli podpisov vseh solastnikov zemljišča agrarne skupnosti Dolenja vas. Nazadnje je ministrstvo za okolje izdalo odločbo o preklicu spremembe že pravnomočnega gradbenega dovoljenja, in to prav v času, ko so investitorji že začeli postavljati vetrnico. Tri milijone evrov vreden projekt se je takrat ustavil. "Stvar je neverjetna. Imamo odlično lokacijo, imamo dovolj vetra, našel se je investitor za to, okoljevarstveniki so na naši strani, občina je na naši strani, lastniki zemljišč so na naši strani, samo država, da ne rečem politika, je proti," je takrat v eni izmed redkih izjav za javnost rekel direktor družbe Alpe Adria Energija Anton Korošec. Gradnjo so tako lahko nadaljevali šele, ko so ponovno zaprosili in pridobili gradbeno dovoljenje.

Družba želi na isti lokaciji v Dolenji vasi v prihodnjih letih postaviti vetrni park z okoli 20 vetrnicami. Te bodo večje, s premerom rotorja 101 meter, in ne bodo več vezane na lokalni daljnovod. Ena vetrnica bo lahko proizvedla do osem milijonov kilovatnih ur električne energije na leto. Postavitev vseh bo po nekaterih ocenah stala več kot 120 milijonov evrov. Od 10 do 15 odstotkov potrebnega denarja bodo prispevali investitorji sami, preostalo pa nameravajo zagotoviti s krediti, ki jih bodo nato odplačevali z zaslužkom od prodane električne energije.