Leta 1991 smo imeli v Sloveniji po podatkih Zpiza dobrih 393.000 upokojencev, lani pa že skoraj 570.000, torej se je njihovo število povečalo za okoli 177.000. Na drugi strani se število zaposlenih, ki plačujejo prispevke za socialno varnost, iz katerih se napaja pokojninska blagajna, ni bistveno povečalo. Leta 1991 smo imeli slabih 817.000 zaposlenih, lani pa slabih 870.000.

Temu primerno se giblje tudi razmerje med številom zaposlenih in številom upokojencem. To je leta 1991 znašalo 2,08 v prid zaposlenim, leta 2000 1,8, lani pa le še 1,53.

Glede na povečevanje števila upokojencev se povečujejo tudi izdatki, ki jih država namenja za izplačilo pokojnin. Leta 1991 je šla tako za pokojnine slaba milijarda evrov, leta 2000 2,3 milijarde evrov, lani pa že 4,1 milijarde evrov.