Pridelek treh pri nas najbolj razširjenih vrst strnih žit, pšenice in pire, ječmena in tritikale, je bil letos po statističnih podatkih največji v zadnjih dvajsetih letih - po količini in tudi po povprečnem hektarskem pridelku.

Letošnji skupni pridelek pšenice in pire je tehtal 188.000 ton, kar je 22,4 odstotka več od pridelka v lanskem letu, povprečni pridelek pa je bil s 5,4 tone na hektar kar za četrtino večji od povprečja zadnjih dvajsetih let in za petino večji od povprečja zadnjih desetih let.

Letošnji skupni pridelek ječmena je tehtal 85.000 ton, to je v primerjavi s predhodnim za 6,6 odstotka več in skoraj za tretjino več od povprečja zadnjih desetih let. Skupni letošnji pridelek tritikale je bil v primerjavi z lanskim večji za 7,8 odstotka.

Tudi pridelovalci rži so letos namenili temu krušnemu žitu večjo površino, in sicer približno za desetino. Ker je bila poleg tega dobra tudi letošnja letina, so pospravili kar za petino več zrnja kot prejšnje leto.

Podatek o letošnjem povprečnem pridelku ovsa je enak lanskemu, v zadnjih dvajsetih letih rekordnemu povprečnemu pridelku. Skupni pridelek ovsa je bil tako manjši kot prejšnje leto zato, ker so bile s to kulturo posejane manjše površine kot prejšnje leto.

Leto je bilo zelo ugodno tudi za pridelek oljne ogrščice. Površine s to oljnico so bile v primerjavi z letom prej večje za 7,8 odstotka, pridelek pa je bil večji kar za petino.