Dne 28. avgusta 2012 je bil v časopisu Dnevnik objavljen članek "Največje smučišče še v primežu Bohinjcev", v katerem so bile povzete neresnične izjave g. Boštjana Čokla, direktorja družbe MPM Engineering, d. o. o., naperjene zoper g. Branka Mencingerja, in sicer da naj bi g. Branko Mencinger povzročil zamudo pri gradnji smučišča v Bohinju s tem, da naj bi skušal izsiliti večmilijonsko korist. Z ostalimi 70 lastniki naj bi g. Čokl sklenil dogovor.

G. Branko Mencinger je po seznanitvi z osnutkom služnostne pogodbe glede kabinske žičnice večkrat posredoval pripombe in nasprotne predloge družbi MPM Engineering, d. o. o., k čemur ga je ta družba sama pozvala, vendar do danes od nje še ni prejel nobenega odgovora. G. Branko Mencinger ni nikogar z ničemer izsiljeval, tak neresničen očitek storitve zavržnega kaznivega dejanja izsiljevanja s strani g. Čokla pa predstavlja hud poseg v čast in dobro ime g. Branka Mencingerja. Razen odsotnosti komunikacije s strani družbe MPM Engineering, d. o. o., je vzrok za morebitno zamudo pri izgradnji smučišča tudi, da navedena družba ni pridobila soglasij od več drugih lastnikov zemljišč na načrtovanem smučišču, ne le od g. Branka Mencingerja, pri čemer je vseh lastnikov več kot 130. G. Branko Mencinger podpira napredek turizma v Bohinju in izgradnjo smučišča, hkrati pa od družbe MPM Engineering, d. o. o., pričakuje korekten dialog in ne medijskega linča.

Po pooblastilu g. Branka Mencingerja Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o.