Od januarja do konca avgusta pa je bilo v nastanitvenih objektih v Sloveniji 3,1 odstotka več turistov kot v prvih osmih mesecih lani. Turisti so medtem ustvarili 1,4 odstotka več prenočitev kot v enakem obdobju lani, kažejo statistični podatki po glavni turistični sezoni.

"Posebej nas veseli rast prihodov in prenočitev tujih turistov, ki je v prvih osmih mesecih za šest odstotkov višja kot prejšnje leto v tem obdobju. Medtem je bila povprečna rast prihodov tujih turistov v Evropi v prvi polovici leta štiriodstotna," je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Hribar.

Gospodarski minister Radovan Žerjav je s podatki o turističnem prometu v prvih osmih mesecih leta, posebej glede na okoliščine - mednarodno finančno in gospodarsko krizo -, zelo zadovoljen.

"Odkar sem prevzel položaj ministra se soočam s številnimi perečimi problemi aktualne slovenske gospodarske realnosti. Zato me še toliko bolj veseli, da je področje turizma svetla izjema. Kot kaže, je pred nami, glede na trend rasti prihodov, prenočitev in prilivov z naslova izvoza potovanj, spet rekordna turistična bera," je poudaril minister.

Ob tem je pojasnil, da svoj delež pri zategovanju pasu v javnih financah prispeva tudi turizem. Ker pa se zaveda pomena promocije slovenske turistične ponudbe, bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v kratkem potrdilo projekt z naslovom Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije.

"V okviru tega bo ministrstvo Slovenski turistični organizaciji za promocijo namenilo štiri milijone evrov evropskih sredstev. Glede na dosedanje rezultate verjamemo, da bodo sredstva učinkovito prispevala k nadaljnji rasti slovenskega turizma," je prepričan minister.

Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak je z rezultati v prvih osmih mesecih zadovoljna, saj se rast števila tujih turistov nadaljuje, čeprav z manjšo intenziteto. "Še posebej nas veseli nadaljevanje rasti z nemškega trga v višini 10,2 odstotka pri prihodih in 8,5 odstotka pri prenočitvah, saj gre za slovenski turizem ključni in tradicionalno pomemben trg," je poudarila na novinarski konferenci.

Nadaljevanje pozitivnega trenda beležimo tudi iz Avstrije. Zaradi izredno zaostrenih gospodarskih razmer v Italiji so Italijani v letošnjem letu potovali bistveno manj in za krajši čas kot v preteklih letih.

Visoke rasti se nadaljujejo na ruskem trgu in nizozemskem trgu ter na oddaljenih trgih kot so Japonska, Koreja, ZDA in Brazilija. Zaostrena gospodarska situacija doma je vplivala na upad števila potovanj domačih gostov, ki predstavljajo v prvih osmih mesecih 39 odstotka vseh prenočitev v Sloveniji, je še pojasnila Pakova.