Režiserjem, igralcem, scenaristom in ostalim, ki sodelujejo pri ustvarjanju avdiovizualnih del, pripada širok krog pravic, kar jim je lahko v pomoč v pogajanjih pri sklepanju individualnih pogodb, sta opozorila predstavnika zavoda Aipa. Ta v Sloveniji skrbi za kolektivno uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic s področja avdiovizualnih del oziroma dovoljuje uporabo teh del za kabelsko retransmisijo in zasebno reproduciranje.

Avtorji morda premalokrat pomislijo, koliko so pravice, izhajajoče iz avtorstva, vredne. "Če že oddate vse pravice, poskrbite, da se bo tudi v denarnici kaj poznalo," je bil nedvoumen Aipin pravni strokovnjak Borut Bernik Bogataj. Direktor Aipe Gregor Štibernik pa je ob tem opozoril, da je tudi že podpisana pogodba živa stvar, in avtorjem svetoval, naj, kar se individualnega uveljavljanja pravic tiče, spremljajo uporabo svojih del.

Bernik Bogataj je opozoril še na težave, ki izhajajo iz obstoječe zakonodaje s področja varovanja avtorske in sorodnih pravic. Težave tako povzroča delitev imetnikov sorodnih pravic na "ključno" in "manj ključno" skupino oziroma na soavtorje in avtorje prispevkov. Delitev, ki je po mnenju Bernik Bogataja "dokaj unikatna" za zahodni svet, povzroča v praksi zaplete pri delitvi denarja in uveljavljanju pravic, predvsem na področju glasbe in animacije.

Postopek za spremembo zakona o avtorski in sorodnih pravicah je v teku. Bernik Bogataj je imetnike pravic ob tem spodbudil k sodelovanju pri javni razpravi. Trenutno namreč poteka dvomesečni rok, v katerem lahko podajo predloge k predlaganim spremembam. Glede morebitne uvedbe alternativnih možnosti uveljavljanja avtorskih pravic je ocenil, da bi imeli od njih koristi zgolj uporabniki, torej operaterji, ne pa imetniki.

Uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic na avdiovizualnem področju poteka po oceni Štibernika v Sloveniji trenutno najboljše doslej. "Imetniki pravic na avdioivizualnih delih imajo končno svojo kolektivno organizacijo, v kateri lahko odločajo o načinih zbiranja in delitve pravic oziroma denarja, ki se je zbral v njihovem imenu," je poudaril. S tem se je Slovenija po njegovem postavila ob bok "Franciji, Angliji, Nemčiji in ostalim državam z zelo dolgo filmsko tradicijo".

Aipa, ki sicer deluje dve leti, šteje po navedbah Štibernika več sto članov. Nadomestila zbira tako v imenu domačih kot tujih upravičencev. Za leto 2012 bodo od uporabnikov, zavezanih k plačilu, predvidoma zbrali 2,5 milijona evrov, je še ocenil Štibernik.