Prispem pred vsemi in v sobi odpišem še na nekaj e-mailov. Lahko bi se navadila lokacije. Morje me vedno napolni z neskončno energijo in delo opravljam z lahkoto. Mogoče pa v prihodnosti odpremo poslovno enoto na naši prečudoviti Primorski.

Na Managerski kongres 2012 prispemo ravno na predavanje našega nekdanjega predavatelja dr. Rasta Ovina. Bolj kot strinjati se ne morem. Pomembno se je zavedati, da se je pri izobrazbi in zaposlitvi spremenilo veliko v primerjavi s preteklostjo. V preteklosti so višje izobraženi imeli zagotovljene službe, sedaj pa je situacija popolnoma drugačna. Pomembno je, da se mladi zavedamo, da se je potrebno nenehno učiti. Ker je stopnja izobrazbe vedno višja in se delež izobraženega prebivalstva zvišuje, se s tem posledično znižuje tudi »vrednost« izobrazbe. Že dolgo sama diploma ni dovolj, ampak je potrebno nenehno vlagati v novo znanje. Tega se je pa potrebno tudi zavedati. Pred kratkim sem bila priča izjavi: »Uf, končno mi je uspelo diplomirati, zdaj pa več ne prestopim praga fakultete oz. konec tega učenja«. Čisti nesmisel, saj razvoj brzi in temu se je potrebno prilagajati.

Omenjen je bil tudi problem odhoda izobraženih mladih. Peter Pogačnik je posredoval informacijo, da je v zadnjih treh letih v tujino odšlo 20.000 mladih diplomantov. To pomeni, da dober kader odhaja v tujino. Beg možganov tako posledično vpliva na razvoj gospodarstva, kar je ena izmed izpostavljeni tem.

Združenje manager je podalo predloge Reforme trga dela. Zelo pozitiven se mi zdi dodatek na stalnost pri delodajalcu, z ukinitvijo dodatka na delovno dobo. Vsi vemo, da se je potrebno učiti dlje časa. Podjetja bi s tem več vlagala v razvoj zaposlenih, zaposleni pa bi lahko z več znanja v večji meri prispevali k razvoju podjetja. Mogoče se mi porodi samo vprašanje, kaj je v primeru prezaposlitve na drugo podjetje istega lastnika. Prav tako je zanimiv predlog uvedbe odpovednega razloga neustreznosti. Vsako podjetje želi oblikovati skupino, ki bo najučinkovitejše opravljala svoje naloge. V primeru, da imamo v teamu zaposlenega, ki je nemotivaran in se v novem okolju ne znajde najbolje, s tem vpliva tudi na druge člane. Tukaj se potem pojavi možnost neustreznosti, da se v primeru spremembe dela zaposleni ne želi ali se ne more prilagoditi novemu načinu dela.

Gospod, ki vodi transportno podjetje, je podal čudovit predlog, da se pogodbe o zaposlitvi poenotijo – to pomeni, da pogodba za določen in nedoločen čas ne bi več obstajala. Kar je pa dejstvo in verjamem, da se vsi strinjamo z njegovo zadnjo trditvijo, da dobrih zaposlenih ne odpušča nihče. To velja seveda pod predpostavko, da podjetje dobro deluje – nobene povezave z zaposlenimi, ki svoje delavce več mesecev izkoriščajo in jim ne izplačujejo plače.

Udeleženka je omenila tudi problem zakonsko določenih delovnih ur zaposlitve delavcev. Želeli bi znižati število tedenskih ur zaposlenih, ampak jih zaradi zakonodaje ne morejo. Je v tem primeru potem smiselneje odpustiti nekaj delavcev, namesto, da bi vsi delavci obdržali delo in delali manj ur na teden. To je potem zakonodajno .... potrebno je razmišljati tudi s strani davkov – to pomeni, da se v primeru, da odpustimo nekaj zaposlenih posledično zmanjša tudi končna poraba. Če pa ni potrošnje, se pa zmanjša tudi proizvodnja. S tem pa smo spet posledično pri zmanjšanju potreb po delavcih. Vsekakor govorimo o začaranem krogu, ki ga povzroči zakonodaja. Veliko bi se dalo poenostaviti.

Manager leta 2011 je bil Chistof Droste, Hella Saturnus. Tako njegovi govori, kot intervjuji so vedno nabiti s pozitivno energijo. Manager leta 2012 je mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz. Tukaj je dokaz kaj vse lahko posameznik doseže. Čestitke!