Z desetimi nekdanjimi praznimi vojaškimi stanovanji v Brežicah (na Kettejevi ulici jih je sedem, na Bizeljski cesti pa tri), ki so v lasti države, sicer upravlja ministrstvo za obrambo na podlagi uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami.

Stanovanja so trajno nezasedena in dotrajana in bi bila potrebna večje obnove. Za najem ni bilo zanimanja, zato strošek obnove stanovanj po navedbah vlade ekonomsko ne bi bil utemeljen. S prenosom teh stanovanj na občino bo omogočeno reševanje stanovanjskega vprašanja najbolj socialno ogroženih družin.

Neodplačen prenos stanovanj na podlagi javnega interesa pomeni tudi izvedbo sklepa vlade, s katerim je potrdila dodatek k letnemu programu sofinanciranja investicij ministrstva za obrambo v lokalno javno infrastrukturo. V navedenem programu je namreč predvideno, da se obveznosti ministrstva delno pokrijejo iz proračuna, delno pa s prenosom lastninske pravice na nepremičninah, še dodajajo v uradu.