Na javni natečaj za imenovanje direktorja sklada se je prijavilo osem kandidatov, vendar je bilo le sedem vlog oddanih pravočasno in formalno popolno. Nadzorni svet sklada je razgovore s kandidati opravil na svoji 29. seji, ko je vladi predlagal, da za direktorja Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije imenuje Pristovška, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Vlada je na današnji seji imenovala tudi osem vršilcev dolžnosti direktoratov, ki bodo delo opravljali do imenovanja generalnih direktorjev po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ šest mesecev. V. d. generalnega direktorja direktorata za šport je postal Drago Balent, direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Jurij Šink in direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Alen Kofol.

Za v. d. generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo je vlada imenovala Marjana Turka, direktorata za visoko šolstvo in znanost Boruta Rončevića in direktorata za investicije Andreja Vihteliča. V. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino je postala Damjana Pečnik, direktorata za ustvarjalnost pa Barbara Koželj Podlogar.

Na seji je vlada imenovala še dva vršilca dolžnosti inšpektoratov, ki bosta delo opravljala do imenovanja glavnih inšpektorjev po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ šest mesecev. Peter Mraz je bil imenovan za v. d. glavnega inšpektorja inšpektorata za elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje, Janez Mežan pa za v. d. glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo in šport, so še sporočili iz Ukoma.