Zahtevo za oceno ustavnosti je 19. julija vložila varuhinja človekovih pravic.

V obrazložitvi je podpredsednik Ustavnega sodišča Miroslav Mozetič pojasnil, da je sodišče odločalo o predlogu za začasno zadržanje le v delu od drugega do četrtega odstavka 143. člena ZUJF, ki govori o usklajevanju pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov.

Ustavno sodišče je predlog zavrnilo, ker "niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču". Presodili so torej, da zaradi izvrševanja omenjenega dela 143. člena Zujfa ne bi prišlo do težko popravljivih škodljivih posledic.

V obrazložitvi sicer še piše, da je Ustavno sodišče sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.