Namen predlaganih sprememb je tudi izboljšati stanje na področju registracije domačih živali, predlagana novela pa prepoveduje tudi obredno klanje, je na novinarski konferenci po današnji seji vlade pojasnil Logar.

S predlaganimi spremembami se namerava izboljšati stanje na področju registracije in označevanja psov, kakor tudi preprečiti preprodajo pasjih in mačjih mladičev, kar je pogosto dejavnost, ki zelo slabo vpliva na dobrobit teh živali.

Spremembe zakona bodo zvišale raven zaščite živali na področju uporabe živali na javnih zbiranjih in snemanjih.

Predlagane so tudi spremembe na področju dejavnosti občin v zvezi z zaščito zapuščenih in hišnih živali. Tako je predlagana možnost predpisovanja občinske pristojbine z namenom zbiranja sredstev za skrb za omenjene vrste živali.

Občinskim redarstvom je dodeljena pristojnost nadzora dveh določil zakona, in sicer fizičnega varstva živali na javnem mestu in nadzora nad označevanjem (mikročipiranjem) psov.

Predlagana novela zakona je sicer pripravljena na podlagi evropske direktive.