Namen javnega razpisa je krepitev sodelovanja in interakcija med podjetji ter raziskovalnimi organizacijami. Spodbujanje raziskav, ki jih za podjetja izvajajo raziskovalne organizacije in nadgraditev oz. prenos znanja za potrebe gospodarstva pa so njegovi osrednji cilji. V tem okviru bo omogočeno tudi sofinanciranje raziskav s področja kreativnosti in marketinga.

Rezultat sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami je namreč močnejša integracija znanstveno- raziskovalnega dela v podjetjih, povezovanje znanstvenega dela s potrebami gospodarstva in dodatna vlaganja v raziskovalno dejavnost.