Občini Pivka bo ministrstvo letos plačalo 70.000 evrov oziroma 30.000 evrov manj, kot določa dogovor med ministrstvom in občino. Tudi renta, ki jo bo prejela občina Postojna, bo zaradi proračunskih omejitev za 60.000 evrov nižja, kot določa dogovor med občino in ministrstvom o uskladitvi interesov glede vojaške infrastrukture.

Ministrstvo pa ima neporavnane obveznosti do občine tudi za nazaj, a naj bi jih zdaj vsaj deloma poravnalo s prenosom vojaških stanovanj na občino. Kot kaže, pa se tukaj zatika, saj se ministrstvo in občina razhajata pri njihovi cenitvi. Na vprašanje, kdaj in kako bodo na ministrstvu poravnali skoraj 800.000 evrov obveznosti do občine, ki so se nabrale v zadnjih treh letih, ko niso izplačali rente, so nam pojasnili, da so z občino že spomladi sklenili dodatek h krovnemu dogovoru. "V tem je kot poravnava dela obveznosti ministrstva pri sofinanciranju iz let 2009, 2010, 2011 in deloma 2012 opredeljena tudi ocenjena vrednost 20 stanovanj, ki se po predhodnem sklepu vlade neodplačno prenesejo na občino Postojna," so zapisali.

Na občini Postojna smo medtem izvedeli, da zadeva še ni dorečena. Podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino je povedala, da je ministrstvo oziroma njihovi cenilci stanovanja ocenilo previsoko, saj želijo na ta način poravnati kar največji del obveznosti, a občina na takšne cenitve ne pristaja. "Povprečna cena za kvadratni meter stanovanja, ki jo je ponudilo ministrstvo, je 980 evrov, sicer pa se njihove cenitve gibljejo od 759 do 1141 evrov za kvadratni meter. Kar 11 od 20 stanovanj je ocenjenih na več kot 1000 evrov po kvadratnem metru," je povedala. Glede na to, da so najstarejša stanovanja stara skoraj 62 let, sicer pa so dotrajana in potrebna prenove, in glede na tržne cene stanovanj v Postojni se občini ti zneski zdijo previsoki. Sami vrednost vojaških stanovanj ocenjujejo na 700 do 800 evrov za kvadratni meter. Z ministrstva so nam na vprašanje, kako komentirajo takšno razhajanje, odgovorili le, "da vse cenitve nepremičnin v upravljanju ministrstva za obrambo opravijo sodno zapriseženi cenilci in ne ministrstvo samo".

Po prvotnem načrtu bi se v letih od 2009 do 2014 vsa letna renta sicer morala nameniti za sofinanciranje gradnje nujno potrebnega gasilsko-reševalnega centra v Postojni. Srebotnjak-Borsellinova je povedala, da občina glede gasilsko-reševalnega centra ni vrgla puške v koruzo in upa, da bodo našli drugo rešitev. Denar pa bodo letos namenili za ureditev vodovoda in kanalizacije na Ulici 25. maja v Prestranku.

Župan Robert Smrdelj je povedal, da bodo sredstva namenili za sofinanciranje rekonstrukcije glavne ceste skozi Petelinje.