Svetovanje bolnikom in svojcem bodo izvajali usposobljeni člani združenja. Pozdravljajo predlog hematologa doc. dr. Sama Zvera, da bi v novih prostorih svetovanje izvajalo tudi zdravstveno osebje hematološke klinike UKC Ljubljana. "Neprestano slišimo, da je zdravnikov premalo, da ni časa za pogovor z bolnikom... To je res, a pogosto je krivda tudi na strani zdravstvenega osebja, ker si za pogovor vzame manj časa, kot bi si ga morali. V bolnišnici je okolje neprijazno, ljudje so v uniformah, zaradi česar pacienti pogosto pozabijo, kaj so želeli vprašati, ali pa si povedanega ne zapomnijo. V novi pisarni bo čas in prijeten prostor za pogovor," je menil.

Druga novost, za katero so poskrbeli pri združenju, so stojala za informativna gradiva za bolnike, ki jih bodo namestili na oddelke vseh sedmih slovenskih bolnišnic, kjer zdravijo bolnike zaradi limfoma, levkemije, diseminiranega plazmocitoma in mielodisplastičnega sindroma. Doslej so izšle že tri knjižice s področja hematoloških bolezni; na novo so pripravili knjižico o kronični mieloični levkemiji. To je kronično rakavo obolenje, ki prizadene predvsem ljudi v srednjih letih, ker so njegovi znaki neznačilni in ga je težko odkriti, enostavno pa ga odkrije pregled krvi, je povedala članica združenja Milena Remic. Zelo pomembno je, da bolezen odkrijejo zgodaj in da jo tudi zgodaj začnejo zdraviti. Zdravijo jo s tarčnimi zdravili, zdravljenje pa je učinkovito le, če bolnik redno, vsak dan, jemlje zdravila; na tak način lahko živi brez večjih težav, je povedala Remiceva. Zdravljenje verjetno traja do konca življenja. Če bolnik zaužije manj kot 90 odstotkov predpisanega zdravila na mesec, pa ne more pričakovati uspešnega zdravljenja. V Sloveniji so zdravila za zdravljenje kronične mieloične levkemije dostopna bolnikom že deset let, v nekaterih drugih državah pa to ni tako, je povedala Remiceva.

Kot je še povedal Zver, so v UKC Ljubljana že začeli postopke za adaptacijo hematološkega oddelka, ki bo končana predvidoma konec prihodnjega leta. S pomočjo združenj krvnih bolnikov jim je v sobe obstoječega oddelka uspelo namestiti dodatne filtre, ki zmanjšujejo možnost okužbe bolnikov z glivičnimi obolenji. "Danes si več ne moremo predstavljati, da zdravstveno osebje ne bi delalo z roko v roki z združenji bolnikov," je še povedal.